De OV in Nederland Wiki is weer open! Bedankt voor jullie geduld, lees hier meer over de status.

Dienstregeling concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden 2017

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2017 voor de concessie Zuidoost-Fryslân en Wadden loopt van 11 december 2016 tot en met 10 december 2017. De wijzigingen van de buslijnen zijn hieronder weergegeven.

Lijnennet

Lijn Route Opmerking

Stadsdienst Drachten

514 Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis Vanaf 11 juni 2017

Streekbus

11 Drachten - Beetsterzwaag - Nij Beets - Aldeboarn - Akkrum
12 Buitenpost - Augustinusga - Surhuizum - Surhuisterveen - Boelenslaan - Houtigehage - Drachtstercompagnie - Drachten - Gorredijk - Lippenhuizen - Jubbega - Oldeberkoop - Noordwolde
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Weper - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen
17 Heerenveen - Wolvega - De Blesse - Steggerda - Noordwolde - Oosterstreek - Boyl - Elsloo - Makkinga - Oosterwolde
19 Noordwolde - Wilhelminaoord - Frederiksoord - Nijensleek - Eesveen - Steenwijk
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum Tot 10 juni 2017
55 Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebras - Feanwâlden - Damwâld - Dokkum Vanaf 11 juni 2017
84 Heerenveen - Lijnjeberd - Tjalleberd - Tijnje - Nij Beets - Boornbergum - Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Waskemeer - Haulerwijk - Een - Norg - Zuidvelde - Huis ter Heide - Assen
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
115 Heerenveen - Oudeschoot - Mildam - Katlijk - Nieuwehorne - Oudehorne - Jubbega - Hoornsterzwaag - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen
116 Wolvega - Oldeholtpade - Oldeberkoop - Nijeberkoop - Makkinga - Oosterwolde

Qliner

320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen
322 Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde

Buurtbus

101 Kootstertille - Twijzel - Buitenpost - Augustinusga - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast
104 Allardsdoog - Bakkeveen - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk - Terwispel - Tijnje
107 Oldeberkoop - Twijtel - Makkinga - Veneburen - Langedijke - Oosterwolde - Fochteloo - Ravenswoud - Appelscha
108 Wolvega → Oldetrijne → Oldelamer → Munnekeburen → Scherpenzeel → Langelille → Oldelamer → Wolvega

Schoolbus

621 Gorredijk - Tijnje - Uilesprong - Aldeboarn - Akkrum

Vlieland

1 Veerdam - Duinkersoord - Strandhotel - Dorp - Posthuys Vanaf jan. 2017

Terschelling

1 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend Vanaf jan. 2017
2 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Midsland aan Zee - West aan Zee Vanaf jan. 2017
9 West-Terschelling - Halfweg - Hee - Baaiduinen - Midsland - Landerum - Formerum - Lies - Hoorn - Oosterend Vanaf jan. 2017

Ameland

1 Veerhaven - Nes - Ballum - Hollum Vanaf jan. 2017
2 Veerhaven - Nes Dorp - Nes Strand - Buren Dorp - Veerhaven Vanaf jan. 2017

Opstapper

400 Gerkesklooster - Buitenpost
401 Stroobos - Buitenpost
402 Twijzel - Buitenpost
403 Twijzelerheide - Buitenpost
420 Garyp - Burgum
421 Garyp - Nijega
422 Earnewâld - Nijega
423 Earnewâld - Nijega
424 Heechsân - Burgum
425 Eastermar - Burgum
426 Eastermar - Drachten
427 Jistrum - Buitenpost
428 Jistrum - Drachten
429 Suwâld - Tytsjerk
440 De Tike - Drachten
441 De Tike - Nijega
442 De Veenhoop - Drachten
443 De Veenhoop - Akkrum
444 Goëngahuizen - Akkrum
445 Kortehemmen - Drachten
446 Oudega - Nijega
447 Oudega - Nijega
448 Rottevalle - Drachten
449 Rottevalle - Nijega
450 Smalle Ee - Drachten
455 Drachten Van Knobelsdorffplein - Ziekenhuis Vanaf 11 juni 2017
460 Hemrik - Drachten
461 Hemrik - Gorredijk
462 Jonkerslân - Gorredijk
463 Jonkerslân - Heerenveen
464 Lippenhuizen - Gorredijk
465 Luxwoude - Heerenveen
466 Luxwoude - Gorredijk
467 Terwispel - Gorredijk
481 Bontebok - Heerenveen
482 Bontebok - Gorredijk
483 Katlijk - Heerenveen
484 Nieuweschoot - Heerenveen
485 Oranjewoud - Heerenveen
486 Terband - Heerenveen
500 Fochteloo - Oosterwolde
501 Haule - Oosterwolde
502 Langedijke - Oosterwolde
503 Ravenswoud - Oosterwolde
520 De Hoeve - Wolvega
521 Langelille - Wolvega
522 Munnekeburen - Wolvega
523 Nijeholtpade - Wolvega
524 Nijeholtwolde - Wolvega
525 Nijelamer - Wolvega
526 Nijetrijne - Wolvega
527 Oldeholtwolde - Wolvega
528 Oldelamer - Wolvega
529 Oldetrijne - Wolvega
530 Scherpenzeel - Wolvega
531 Slijkenburg - Wolvega
532 Sonnega - Wolvega
533 Spanga - Wolvega
534 Ter Idzard - Wolvega
535 Zandhuizen - Wolvega
536 Zandhuizen - Oosterwolde

Wijzigingen per 11 december 2016

Algemeen: Bij verschillende lijnen zijn de vertrek- en aankomsttijden aangepast. Ook wordt het nieuwe knooppunt Drachten Transferium Oost in de route opgenomen.

Lijn 11 wordt ingekort tot het traject tussen Drachten en Akkrum. Deze lijn gaat echter wel vanaf Nij Beets naar Drachten via Beetsterzwaag rijden, dus via de route van de oude lijn 18 en in de avonduren en het weekend werd er als belbus gereden tussen Akkrum en Nij Beets.

Lijn 12 is een nieuwe lijn die tussen Buitenpost, Drachten en Noordwolde gaat rijden. Het traject tussen Buitenpost en Drachten werd overgenomen van de oude lijn 11 en het traject tussen Drachten en Noordwolde (dat alleen in de spitsuren bediend wordt) komt van de oude lijn 113. Nieuw is dat er tussen Drachten en Buitenpost in het weekend en gedurende de avonduren als belbus wordt gereden.

Lijn 13 blijft grotendeels zijn huidige route houden. Nieuw is dat er in Drachten wordt doorgereden naar het Transferium Oost, dat er op zondag en in de avonduren als belbus wordt gereden tussen Quatrebras en Drachten en dat Hurdegaryp niet langer wordt bediend.

Lijn 14 blijft zijn huidige route rijden tussen Oosterwolde en Assen. Tussen Drachten en Oosterwolde wordt de route van de oude lijn 19 gereden en 114 deels overneemt. Het trajectdeel tussen Oosterwolde en Assen wordt na 21:00 uur en op zondagochtend als belbus gereden.

Voortaan wordt er via het dorp Makkinga gereden in plaats van via de provinciale weg. Nieuw is ook dat er in de avonduren en op zondag als belbus werd gereden tussen Wolvega en Oosterwolde.

Deze lijn vervangt lijn 113 tussen Steenwijk en Noordwolde. Nieuw is dat er een regelmatige uursdienst wordt gereden en dat er op zondag en avonduren als belbus wordt gereden.

De extra spitsritten worden overgeheveld naar lijn 21 en in Drachten wordt via Transferium Oost gereden.

De oude lijn 21 wordt doorgetrokken vanuit Drachten naar Leeuwarden via de route van de oude lijn 19. Bovendien wordt er voortaan ook in de vakanties en op zaterdagmiddag gereden, waardoor de dienstregeling fors wordt uitgebreid.

Dit is een nieuwe lijn die tussen Drachten, Veenwouden en Dokkum gaat rijden.

Lijn 84 is het nieuwe lijnnummer voor de oude lijn 18. Nieuw is dat er tussen Nij Beets en Drachten via de route van de oude lijn 11 wordt gereden en dat er op tijden dat er normaal niet gereden werd, er een belbus komt te rijden.

Nieuwe lijn die de routes van de oude lijnen 14, 19 en 114 deels overneemt. Er wordt alleen doordeweeks overdag gereden.

Lijn 115 is het nieuwe lijnnummer voor de oude lijn 15. Voortaan wordt in Heerenveen via De Zanden gereden.

Lijn 116 is het nieuwe lijnnummer voor de oude lijn 16. Voortaan wordt niet meer door Makkinga gereden, maar via de provinciale weg. In het weekend, de avonduren en de vakanties wordt als belbus gereden.

Lijn 320 is de HOV-lijn tussen Leeuwarden, Drachten en Heerenveen. De verbinding vervangt de oude lijnen 120, 121 en 310. Deze HOV-lijn zal uitgevoerd worden met 100 km per uur-bussen.

Lijn 322 is de nieuwe HOV-lijn tussen Oosterwolde en Drachten die wordt uitgevoerd met 100 km per uur-bussen. De lijn rijdt alleen doordeweeks overdag.

Buurtbus

Voortaan wordt ook in de zomervakanties gereden.

De route in Appelscha wijzigt.

Schoolbus

Is het nieuwe lijnnummer voor de oude lijn 511.

Opstapper

De volledige opstapper wordt gereconstrueerd; elk dorp krijgt zijn eigen lijnnummer. Ook verliezen sommige dorpen hun opstapper, omdat ze in het weekend en avonduren worden bediend door belbussen op reguliere streeklijnen.

Wijzigingen per 10 januari 2017

Vlieland

Lijn 110 wordt vernummerd naar lijn 1. Tegelijkertijd worden de sneldienstritten ingekort tot de halte Strandhotel Seeduyn.

Terschelling

Lijn 120 wordt vernummerd naar lijn 1. Nieuw is dat er altijd via Midsland Noord wordt gereden en dat er een aantal haltes in West-Terschelling aan de route worden toegevoegd. Als laatste wodt de route in Oosterend verlengd naar de Wierschuur.

Lijn 121 wordt vernummerd naar lijn 2. Nieuw is dat er een aantal haltes in West-Terschelling aan de route worden toegevoegd.

Lijn 122 wordt vernummerd naar lijn 9. Nieuw is dat de halte Willem Barentzkade in West-Terschelling aan de route wordt toegevoegd en dat de route in Oosterend wordt verlengd naar de Wierschuur.

Ameland

Lijn 130 wordt vernummerd naar lijn 1. Verder zijn er geen grote wijzigingen op deze lijn.

Lijn 132 wordt vernummerd naar lijn 2. Tegelijkertijd wordt lijn 131 opgeheven. Verder zijn er geen grote wijzigingen op lijn 2.

Wijziging per 27 maart 2017

De bediening van Nijelamer en Sonnega komt te vervallen. Tevens wordt het aantal haltes verminderd.

Wijzigingen per 8 mei 2017

De route in Assen wordt gewijzigd. Voortaan wordt er via de haltes Nobellaan en Triade gereden in plaats van via de haltes Meester Groen van Prinstererlaan en Industrieweg.

De route in Assen wordt gewijzigd. Voortaan wordt er via de haltes Nobellaan en Triade gereden in plaats van via de haltes Meester Groen van Prinstererlaan en Industrieweg.

Wijzigingen per 11 juni 2017

Algemeen: Op diverse lijnen wordt de rijtijd toegevoegd om de punctualiteit te vergroten

Op deze lijn worden enkele vaste ritten door de belbus vervangen. Het betreft twee ritdelen tussen Buitenpost en Drachten en zes ritdelen tussen Drachten en Noordwolde. Betreffende ritdelen zijn tijdens de zomervakantie al belbus.

In Drachten komt de route via het Ziekenhuis en Bertilla te vervallen. Voortaan wordt er van de Splitting direct van en naar het Van Knobelsdorffplein gereden. Voor het ziekenhuis komt er een alternatief in de vorm van lijn 514 en opstapper 455. Bovendien komt de halte Assen Mandemaat te vervallen wegens werkzaamheden.

Op deze lijn gaan in de middagspits twee ritten eerder vertrekken vanaf Heerenveen om de aansluiting in Wolvega op lijn 116 te verbeteren.

Deze lijn gaat in Drachten niet meer via Transferium Oost rijden. Er blijven ruim voldoende reismogelijkheden naar het Transferium mogelijk.

Deze lijn gaat in Drachten niet meer via Transferium Oost rijden. Er blijven ruim voldoende reismogelijkheden naar het Transferium mogelijk.

Deze gaat via Drachten Noordoost en De Wiken naar Transferium Oost rijden. Hiermee wordt gezorgd voor een rechtstreekse verbinding tussen Drachten Noordoost en Transferium Oost. In vervolg komt wel de bediening van het Van Knobelsdorffplein te vervallen.

De halte Assen Mandemaat komt te vervallen wegens werkzaamheden. Tevens wordt er in de ochtend een extra rit van Station Heerenveen naar de halte Saturnus en wordt op zaterdag het traject tussen Drachten Van Knobelsdorffplein en Drachten Transferium Oost uit de vaste ritten naar Assen geschrapt. Voortaan beginnen en eindigen de ritten naar Assen op het Transferium Oost in Drachten.

In Drachten komt de route via het Ziekenhuis en Bertilla te vervallen. Voortaan wordt er van de Splitting direct van en naar het Van Knobelsdorffplein gereden. Voor het ziekenhuis komt er een alternatief in de vorm van lijn 514 en opstapper 455.

De halte Leeuwarden Drachtsterweg komt te vervallen.

Lijn 322 gaat een lusroute in Drachten rijden waarbij in de tegenspits richting via de A7 wordt gereden. Alle halten blijven bediend. Wel worden de haltes Eikesingel en Bertilla toegevoegd aan de route.

Deze nieuwe lijn verzorgt voortaan de verbinding voor het Ziekenhuis van Drachten.