Vervoerregio Amsterdam

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
OV-autoriteit
Naam Vervoerregio Amsterdam
Vestigingsplaats Amsterdam
Voorzitter Femke Halsema
(Burgemeester Amsterdam)
Vicevoorzitter Don Bijl
(Burgemeester Purmerend)
Overlegpartner(s) Provincie Noord-Holland
Provincie Flevoland
Metropoolregio Amsterdam
OV-autoriteitenkaart - Lijst van OV-autoriteiten

De Vervoerregio Amsterdam is verantwoordelijk voor de concessies Zaanstreek, Waterland, Amstelland-Meerlanden en Stadsvervoer Amsterdam.

Hoewel de verplichting tot lidmaatschap van op hogerhand aangeduide Plusregio's per 1 januari 2015 is afgeschaft door de Rijksoverheid, hebben de samenwerkende gemeentes in overleg met de provincie Noord-Holland en na toestemming van de Tweede en Eerste Kamer besloten de leiding te houden over de alle taken die ze tot nu toe op zich nam, waaronder de rol als OV-autoriteit. Daarbij is afgesproken dat de provincies Noord-Holland en Flevoland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeentes Almere en Lelystad meer kennis gaan delen over verkeer en vervoer, maar de eindverantwoordelijkheid blijft bij de bestaande vervoersregio's.

Voor 1 januari 2017 droeg de OV-autoriteit de naam Stadsregio Amsterdam, dit is gewijzigd toen de beleidsterreinen Wonen en Economie elders onder werden gebracht.