Spoorlijn Büderich - Venlo

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Spoorlijn Büderich - Venlo
Naam Spoorlijn Büderich - Venlo
Lengte 40,9 km
Geopend 1874
Gesloten 1936, 1944, 1960
Heropend Straelen - Vl: 1941
Huidige status Opgebroken
Geëlektrificeerd niet geëlektrificeerd
Aantal sporen 1
Vervoerders CME, KPEV, DRG, DR, MESS

DB 2003 was de grensoverschrijdende spoorlijn tussen het Duitse Büderich en het Nederlandse Venlo. Deze had als bijnaam Venloer Bahn.

De spoorlijn werd geopend op 31 december 1874. Het Nederlandse gedeelte van het traject, tussen Straelen en Venlo werd gesloten op 4 oktober 1936, maar werd heropend tussen 20 januari 1941 en 8 september 1944. Op 29 mei 1960 werd het traject tussen Büderich en Straelen gesloten.

Traject

  Station
Route 0sr.svg Büderich
Route vAtnL.png lijn naar Boxtel  
Route AtnR.png Aftakking naar zoutfabriek  
Route rsrg.svg Menzelen Ost  
Route rsrg.svg Menzelen West Tief  
Route AtnRv.png lijn naar Alpen  
Route gsr.svg Menzelen West  
Route gsr.svg Bönninghardt  
Route gsr.svg Issum  
Route gsr.svg Aengenesch  
Route gsr.svg Geldern Ost  
Route vAtnLv.png lijn naar Kranenburg  
Route gsr.svg Pont  
Route gsr.svg Straelen  
Route grsGr.png Grens Duitsland - Nederland  
Route gsr.svg Venlo Oostsingel  
Route AtvLv.png lijn van Nijmegen en lijn van Breda  
Route rs0.svg Venlo

Geschiedenis[1]

De lijn werd in 1874 vanuit Duitsland aangelegd, ondanks waarschuwingen dat deze niet rendabel zou zijn. De lijn was onderdeel van een rechtstreekse verbinding van Hamburg over Wesel naar Venlo. De Cöln-Mindener Eisenbahn was belast met de aanleg, maar zag weinig in het stuk tussen Haltern via Wesel naar Venlo. Nadat de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg Maatschappij (NBDS) aangaf ten behoeve van de spoorlijn Boxtel - Wesel (Boxteler Bahn) medegebruik te willen maken van de aan te leggen spoorbrug bij Wesel, nam de CME dit traject alsnog ter hand. Zo verscheen over de Rijn bij Wesel een majestueuze spoorbrug.

De Venloer Bahn was vanaf de opening niet succesvol. Verkeer over de Boxteler Bahn was groter in getal. Dit kwam mede door de lijnvoering van de Venloer Bahn. Deze liep in een grote boog om het Ruhrgebied. De Eerste Wereldoorlog en de gevolgen ervan waren de doodsteek voor de Venloer Bahn.

In 1928 werd het deel van de lijn op Nederlandse bodem verkocht aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS). In Duitsland werd de lijn afgewaardeerd tot lokaalspoor. Het goederenstation in Venlo werd gesloten en in 1936 werd de dienst van Venlo tot de grensplaats Straelen gesloten. In 1941 werd de dienst kort hervat maar later definitief gestopt. De spoorbrug bij Wesel werd op 10 mei 1945 door het terugtrekkende Duitse leger opgeblazen. Die brug werd na de oorlog niet meer hersteld waarmee een definitief einde aan de doorgaande verbinding kwam.

In Nederland werd het spoor in 1947 opgebroken. In Duitsland bleven delen nog een tijd in gebruik. In de jaren 60 en 70 was het definitief afgelopen en werden de laatste spooractiviteiten in Duitsland gestaakt. Tussen Straelen en Menzelen is de lijn opgebroken. De ruïnes van de Rijnbrug bij Wesel zijn nog steeds aanwezig. De brug is nooit meer hersteld. Enkele pijlers in de rivier zijn voor de veiligheid van de scheepvaart afgebroken, de rest is nog aanwezig. Bij Menzelen zijn nog de restanten van een etagestation aanwezig en hier en daar kan men in het landschap nog resten van brughoofden, duikers, spoordijken of ingravingen vinden. In Geldern bestaat voormalige station Geldern Ost nog.

Het spoor tussen Menzelen West en Büderich is nog aanwezig. Op dit traject maakte ook de spoorlijn Alpen - Büderich gebruik van de sporen. Ook daar is de treindienst inmiddels opgeheven. Alleen bij Büderich wordt het spoor nog gebruikt voor de ontsluiting van een zoutfabriek.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Lansink, V.M., Broek, J.M. ten (2016) Atlas van de verdwenen spoorlijn in Nederland. Zwolle: WBOOKS.