Overleg:Overzicht van concessies

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Is het een idee dit in te delen naar provincie, aangezien op een enkele concessie na de meeste concessies deze grenzen wel volgen? Bee 29 dec 2008 17:26 (CET)

Ook zou er wel wat kleur in mogen komen en niet van die lijnen die er nu in staan, want dit staat een beetje lelijk. Pijnackerbus 25 mrt 2010 20:41 (CET)

Hoekse Lijn

De treindienst Rotterdam - Hoek van Holland valt toch onder de Stadsregio Rotterdam en niet onder de provincie Zuid-Holland? --Reiziger ddrs 16 mei 2010 20:45 (CEST)

Klopt, ook de Parkshuttle en fast ferry vallen onder beheer van Stadsregio Rotterdam. Roelof88 17 mei 2010 16:20 (CEST)

Concessies Achterhoek

In het overzicht wordt vermeldt dat de concessie Achterhoek via Europese aanbesteding aan Syntus is verleend per 01.01.2002 en dat de treindienst Zutphen-Winterswijk per 01.04.2005 eveneens via Europese aanbesteding aan Syntus gegund is. Waar komt deze wijsheid vandaan?

Volgens mij zijn de 'specifiek openbare-dienstcontract' Staat-NSR voor de treindiensten (Arnhem -) Doetinchem - Winterswijk en Zutphen - Winterswijk per 29 mei 1998 opgezegd. Zodat deze na de opzegtermijn van 12 maanden per 30 mei 1999 naar het samenwerkingsverband van NS met Oostnet kan. De provincie Gelderland, sinds 01.01.1998 als OV-autoriteit verantwoordelijk voor het stads- en streekvervoer, krijgt bij wijze van experiment ook zeggenschap over de treindiensten Arnhem-Winterswijk en Zutphen-Winterswijk. De provincie gunt de treindiensten onderhands aan het samenwerkingsverband van NS en Oostnet (dat nog voor de ingang van de dienstregeling 1999/2000 opgaat in Connexxion) en Syntus is geboren. In het contract is een totale looptijd van 10 jaar afgesproken (juist vanwege de investeringen in o.a. de Lintjes), opgebouwd uit twee keer vijf jaar. Na vier jaar zou een evaluatie plaatsvinden op de verkeersprestaties conform de doelstellingen uit 1999 waren en o.b.v. de uitkomst is de vergunning verlengd tot 2009. Het enige dat 2002 ermee van doen is, is dat de vergunning, conform de Wet Personenvervoer 2000 van rechtswege verviel en is omgezet in een onderhandse concessie. Daar is helemaal niets openbaar aanbesteedt. Dre (overleg) 27 dec 2013 22:48 (CET)

Op 9 oktober 2013 heb ik de opmaak van deze pagina omgegooid, waarbij ik onder meer de kleurcodes heb geïntroduceerd met bijbehorende betekenis en daarnaast heb ik een aantal voormalige concessies toegevoegd. Daarbij heb ik mij bij die concessies blijkbaar vergist in de kleurcode, want die hoort inderdaad blauw te zijn. Uit dit document blijkt ook dat Achterhoek-Rivierenland pas de eerste Europese openbare aanbesteding was. Ik heb dit aangepast. Klopt het nu? Roelof (overleg) 28 dec 2013 10:46 (CET)
De kleuren kloppen (v.w.b. de Achterhoek). Ik vraag me echter nog steeds af waar voor Zutphen-Winterswijk de datum van 1 april 2005 vandaan komt. Met betrekking tot andere concessies vraag ik me nog af in hoeverre "Europese aanbesteding" correct is. De Provincie Overijssel is in december 2006 verantwoordelijk geworden voor de treindienst Zwolle-Kampen en in december 2007 voor de treindienst Zwolle-Emmen. Uit dit document blijkt dat de laatste i.i.g. onderhands aan NS is gegund tot december 2012. Hetzelfde geldt waarschijnlijk voor Zwolle-Kampen, waar NS nog altijd op grond van onderhandse gunning de treindienst uitvoert. Ik heb de pagina daaraan ook aangepast. Dre (overleg) 28 dec 2013 13:07 (CET)
Geen idee wat betreft die datum, maar het lijkt erop dat de contracttermijn van Arnhem-Tiel is overgenomen. Dezelfde termijn staat namelijk ook bij Arnhem-Zevenaar en die klopt ook niet, want die ingangsdatum hoort 31 mei 2005 te zijn (zie concessieposter 2012). De informatie van dit artikel is trouwens deels afkomstig van het Wikipedia artikel concessies in het Nederlandse openbaar vervoer, waar het dus ook foutief staat. Roelof (overleg) 28 dec 2013 13:49 (CET)
Arnhem-Tiel werd pas per 9 december 2006 aan de Provincie Gelderland en Stadsregio Arnhem-Nijmegen gelaten. Syntus heeft in de periode 01.04.2005 - 08.12.2006 in opdracht van het Ministerie van V&W gereden. Sinds 1998 werd de dienst uitgevoerd volgens het 'specifieke openbare-dienstcontract 'Tiel-Arnhem'. Eind 2003 geeft NS aan het Ministerie aan dat het niet langer de treindienst kan uitvoeren onder de voorwaarden die in het contract gesteld zijn (bron). Syntus wordt als enige bereid gevonden de treindienst uit te voeren en deze wordt onderhands gegund. Aanvankelijk is de looptijd tot december 2009. Na onderhandeling met de OV-autoriteiten worden in 2005 middels de besluiten 'aanwijzing vervoersdiensten voor concessieverlening personenvervoer per trein' de bevoegdheden tot het verlenen van een vervoersconcessies voor treinverkeer (die tot dan, behoudens enkele experimenten, bij de Minister liggen) overgeheveld naar de OV-autoriteit. De SRAN krijgt formeel vanaf medio 2005 de mogelijkheid om concessies te verlenen, wijzigen of in te trekken, met kanttekening (zie toelichting) dat er afstemming van de provincie moet plaatsvinden over de treindienst naar Doetinchem. De andere verbindingen (zoals Zutphen-Winterswijk) worden op dat moment alleen maar geformaliseerd. Daarmee wordt de 'Regeling experimenten regionale treindiensten' overbodig.
Overigens is Wikipedia niet betrouwbaar op dit punt. Daar wordt zelfs gesteld dat Zutphen-Winterswijk tevens onder beheer van de SRAN valt, terwijl de gemeenten Zutphen, Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk geen onderdeel zijn van de SRAN.
Op deze kaart is te zien welke concessies openbaar c.q. Europees aanbesteedt zijn en met ingang van wanneer dat gebeurd is. Dre (overleg) 28 dec 2013 18:48 (CET)

Nachtnet bus

nachtnetbus is n nieuwe concessie in Utrecht/Zuid-Holland/Noord Brabant, ik weet niet waar het er in moet worden gezet. wie wel? (kan dat persoon hem gelijk erin doen?)