Help:Automatisering stationspagina's

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina geeft een uitleg over hoe dynamische tabellen, met daarin het lijnennet, aan stations- en haltepagina's kunnen worden toegevoegd en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn.

Bus-, tram-, metro- en veerlijnen

Voor de automatisering van het lijnennet (bus, tram, metro, veer) op stations- en haltepagina's wordt gebruikgemaakt van de MediaWiki extensie DPL. Dit staat voor Dynamic Page List.

Wat doet DPL?
Met deze extensie zijn diverse dingen mogelijk, maar in dit geval gaat het om het volgende:

 • DPL gaat op zoek naar een aantal categorieën. Vervolgens wordt gekeken welke lijnen in al deze categorieën aanwezig zijn. Die lijnen worden in een tabel getoond.
 • De tabel wordt vervolgens gevuld met de informatie die in de LijnInfobox op de lijnpagina's staat vermeld.
 • De tabel wordt iedere keer bijgewerkt als een pagina hernoemd wordt en wanneer de informatie in de infobox wordt gewijzigd.

Parameters

De volgende parameters moeten in de LijnInfo- of VLijnInfobox zijn ingevuld:

 • lijnnr=
 • route=
 • lijnsoort=
 • formule=
 • vervoerder=
 • concessie=
 • concessie2= (indien van toepassing)

Zie Help:Infobox#Uitleg voor meer informatie over deze parameters.

Ombouwen routestrip

Onderstaande sjablonen voegen automatisch de nieuwe categorieën aan de lijnpagina's toe. Klik op de links voor uitgebreidere uitleg.

Sjabloon:RouteRijPlaats voor busstations, metrostations, lightrailstations, bushaltes en sneltramhaltes met een artikel of een treinstations met meerdere busstations / haltes, zoals Amsterdam Centraal. Het sjabloon voegt de categorie:Plaats (plaatsnaam) en de categorie:(haltenaam) toe.

Sjabloon:RouteRijStation voor haltes bij treinstations met één halte of één busstation. Een apart sjabloon is noodzakelijk, omdat de categorieën van treinstations allemaal het voorvoegsel "station" hebben. Dit sjabloon voegt de categorie:Plaats (plaatsnaam) en de categorie:station (stationsnaam) toe.

Meerdere busstations, haltes of perrons op één pagina

Bij treinstations met meerdere busstations/haltes (bijvoorbeeld Nijmegen) moet een pagina worden aangemaakt met de naam van het busstation. Deze pagina moet automatisch doorverwijzen (#REDIRECT) naar het treinstation. In het geval van Nijmegen wordt Nijmegen Tunnelweg een doorverwijzing naar Nijmegen.

In de routestrip van lijn 6 link je bij de halte Nijmegen, Tunnelweg met RouteRijPlaats naar Nijmegen Tunnelweg. Hierdoor wordt lijn 6 gekoppeld aan de categorie:Nijmegen Tunnelweg. Vervolgens doe je dit ook bij alle andere lijnen die op deze halte of busstation komen. Op die manier kun je op de pagina Nijmegen een lijntabel maken met alleen de lijnen die stoppen bij Nijmegen Tunnelweg. Er komen op de pagina van Nijmegen uiteindelijk dus twee tabellen: één voor de Tunnelweg en één voor het Centraal Station.

Hetzelfde systeem kan ook gebruikt worden wanneer bijvoorbeeld ieder perron of iedere halte op een stations- of haltepagina een aparte tabel moet krijgen.

Toevoegen LijnTabel

Nadat de lijnen zijn aangepast kunnen de lijnen die op een station of halte komen worden geautomatiseerd.

Voorbeeld: Station Nijmegen/Tunnelweg

{{LijnTabel|plaats=Nijmegen|type=Bus|halte=Nijmegen Tunnelweg}}

De lijnen die in alle drie categorieën voorkomen worden in de LijnTabel getoond.

Voorbeeld: Apeldoorn

{{LijnTabel|plaats=Apeldoorn|halte=Station Apeldoorn|type=Bus}}

De lijnen die in alle drie categorieën voorkomen worden in de LijnTabel getoond.

Toevoegen historische overzichten

Op de OVNL-wiki is ook van veel historische lijnen informatie beschikbaar. Van deze lijnen kunnen ook automatische overzichten gegenereerd worden, mits deze pagina's op dezelfde manier zijn aangepast als de huidige lijnen. Voor een uitleg, zie voorgaande paragrafen.

Net zoals met historische treindiensten heeft het de voorkeur om deze historische overzichten op een aparte pagina te plaatsen. Hiervoor zijn een aantal eenvoudige sjablonen aangemaakt om dit zo eenvoudig mogelijk te maken.

Link naar historisch overzicht toevoegen

Op de pagina voeg je onder het juiste kopje een van onderstaande sjablonen toe. Er wordt dan op de pagina automatisch een kopje met een link naar de pagina aangemaakt waar het historisch overzicht te vinden zal zijn. Let wel, de pagina met het historisch overzicht wordt niet automatisch door dit sjabloon aangemaakt, dat moet je hierna nog zelf doen (zie de volgende paragraaf).

{{HistBusLink}}
{{HistTramLink}}
{{HistMetroLink}}
{{HistVeerLink}}

Pagina met historisch overzicht toevoegen

Na met de sjablonen van de voorgaande paragraaf een link aangemaakt te hebben, kan je nu een pagina aanmaken met het historisch overzicht. Hiervoor is het sjabloon VLijnenHalte. Dit heeft dezelfde parameters als de sjablonen LijnTabel en VLijnTabel.

Voorbeeld: Apeldoorn

{{VLijnenHalte|plaats=Apeldoorn|halte=Station Apeldoorn|type=Bus|haltelink=Apeldoorn}}
 • plaats = De lijntabel kijkt of de lijn voorkomt in de categorie:Plaats Apeldoorn
 • halte = De lijntabel kijkt of de lijn ook voorkomt in de categorie:Station Apeldoorn
 • type = De lijntabel kijkt of de lijn ook voorkomt in de categorie:Buslijnen.
 • haltelink = Stations hebben een paginanaam zonder het woord station afwijkend van de categorie. Met deze parameter kan je de link naar de echte paginanaam toevoegen zodat er geen doorverwijzing nodig is.

De lijnen die in alle drie categorieën voorkomen worden op de pagina getoond.

VLijnTabel

Er wordt de voorkeur gegeven aan het plaatsen van historische bedieningen op aparte pagina's, maar voor de volledigheid is ook de werking van het sjabloon VLijnTabel hier uitgelegd, dat ook door het sjabloon VLijnenHalte gebruikt wordt.

Voorbeeld: Station Nijmegen/Tunnelweg

{{VLijnTabel|plaats=Nijmegen|halte=Nijmegen Tunnelweg|type=Bus}}

De voormalige lijnen die in alle drie categorieën voorkomen worden in de VLijnTabel getoond.

Voorbeeld: Apeldoorn

{{VLijnTabel|plaats=Apeldoorn|halte=Station Apeldoorn|type=Bus}}

De voormalige lijnen die in alle drie categorieën voorkomen worden in de LijnTabel getoond.

Extra's Nederland

Categorieën

De nieuwe routestrip sjablonen zorgen ervoor dat de lijnpagina aan een aantal extra (deels nieuwe) categorieën wordt toegevoegd. Maak deze categorieën aan indien deze niet bestaan. Aan categorieën voor gewone haltes moet de [[Categorie:Halte]] worden toegevoegd. Aan categorieën voor busstations moet de [[Categorie:Busstation]] worden toegevoegd.

Oningevulde LijnTabel codes

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Bus}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Bus}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Tram}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Tram}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Metro}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Metro}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Veer}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Veer}}

Extra's Buitenland

Voor buitenlandse lijnen kan hetzelfde systeem gebruikt worden. Aan de LijnInfobox moet daarnaast de volgende parameter toegevoegd worden:

|dienstregeling=2015

Categorieën

De nieuwe routestrip sjablonen zorgen ervoor dat de lijnpagina aan een aantal extra (deels nieuwe) categorieën wordt toegevoegd. De nieuwe (rode) categorieën kunnen aan de volgende categorieën worden gekoppeld:

Zie ook Speciaal:GevraagdeCategorieën voor categorieën die nog niet bestaan.

Oningevulde LijnTabel codes

Let op: Bij "Buitenlandse bus" worden automatisch ook de grensoverschrijdende buslijnen die in Nederland komen getoond (ook als deze door een Nederlandse vervoerder worden gereden).

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Buitenlandse bus}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Buitenlandse bus}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Buitenlandse tram}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Buitenlandse tram}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=|type=Buitenlandse metro}}

{{LijnTabel|plaats=|halte=Station |type=Buitenlandse metro}}

Trein

Voor de automatisering van buitenlandse treindiensten op buitenlandse stationspagina's wordt gebruikgemaakt van de MediaWiki extensie DPL. Dit staat voor Dynamic Page List.

Wat doet DPL?
Met deze extensie zijn diverse dingen mogelijk, maar in dit geval gaat het om het volgende:

 • DPL gaat op zoek naar de categorie behorende bij het treinstation. Vervolgens wordt gekeken welke actuele treindiensten in deze categorie aanwezig zijn. Die lijnen worden in een tabel getoond.
 • De tabel wordt vervolgens gevuld met de informatie die in de SerieInfoBox op de pagina over deze treindienst staat vermeld.

Voor Nederlandse treindiensten wordt geen gebruik gemaakt van deze functionaliteit.

België

Stationspagina's

Overzicht treindiensten

Om op een pagina een overzicht te krijgen van de treindiensten wordt het sjabloon BStatHuidigBediening gebruikt. Dit staat voor Belgisch Station Huidige Bediening. Het sjabloon heeft één parameter, namelijk station. Hier wordt de naam van het station ingevuld. Het sjabloon zorgt ook automatisch voor een kopje Trein op de pagina, voor een inleiding bij de tabel en een opmerking over piekuurtreinen.

{{BStatHuidigBediening|station= }}

Een pagina die gebruik maakt van het sjabloon wordt om administratieve redenen opgenomen in de verborgen categorie Categorie:Geautomatiseerde stationspagina.

Spoorlijnen

Met het sjabloon BSpoorlijn kan een spoorlijnnummer omgezet worden in een informatieve tekst en een klikbare link naar een Belgische spoorlijn. Het sjabloon kan binnen een lopende zin gebruikt worden en heeft één parameter, namelijk lijn. Hier wordt het nummer van een spoorlijn ingevuld. Het sjabloon heeft een database die voor alle lijnnummers onder de 200 informatie bevat. Het sjabloon zorgt automatisch dat de pagina's gecategoriseerd wordt in de categorie Station aan Belgische spoorlijn XXX.

{{BSpoorlijn|lijn= }}
Bediening in het weekend

Sommige Belgische stations worden niet bediend in het weekend. Voeg bij deze stations het sjabloon BWeekend aan het einde van de inleiding toe, dan wordt automatisch een informatieve tekst getoond over de bediening in het weekend. Ook wordt de pagina opgenomen in de categorie:Belgisch station zonder weekendbediening.

Voor stations die sinds 1994 geen weekendbediening meer hebben kan het sjabloon BWeekend1994 gebruikt worden. Dit werkt exact hetzelfde als BWeekend.

{{BWeekend}}
{{BWeekend1994}}
Gesloten voor reizigersvervoer

Sommige Belgische stations zijn gesloten (geweest) voor het reizigersvervoer. Met het sjabloon BGeskan daarover een zin aan de inleiding worden toegevoegd. Ook wordt de pagina automatisch opgenomen in de categorie Belgisch station gesloten in XXXX. Het sjabloon heeft één parameter, jaar. Hier moet een viercijferig jaartal ingevuld worden.

{{BGes|jaar= }}

Treindiensten

Om een treindienst in de tabel op te kunnen nemen, moet op de pagina van deze treindienst het sjabloon BSerieInfo geplaatst en ingevuld worden. Zie voor meer informatie over dit sjabloon de hulppagina Infoboxen en Sjabloon:BSerieInfo.

Daarnaast moet in de routestrip gebruik worden gemaakt van het sjabloon TreinRouteRij, zodat de pagina voor elk station juist gecategoriseerd wordt.

Duitsland

Stationspagina's

Om op een pagina een overzicht te krijgen van de treindiensten wordt het sjabloon DStatHuidigBediening gebruikt. Dit staat voor Duits Station Huidige Bediening. Het sjabloon heeft één parameter, namelijk station. Hier wordt de naam van het station ingevuld. Het sjabloon zorgt ook automatisch voor een kopje Trein op de pagina, voor een inleiding bij de tabel en een opmerking over de inhoud van de tabel, die mogelijk niet volledig is.

{{DStatHuidigBediening|station= }}

Een pagina die gebruik maakt van het sjabloon wordt om administratieve redenen opgenomen in de verborgen categorie Categorie:Geautomatiseerde Duitse stationspagina.

Treindiensten

Om een pagina in de tabel op te kunnen nemen, moet op de pagina het sjabloon DSerieInfo geplaatst en ingevuld worden. Zie voor meer informatie over dit sjabloon de hulppagina Infoboxen en Sjabloon:DSerieInfo.

Daarnaast moet in de routestrip gebruik worden gemaakt van het sjabloon TreinRouteRij, zodat de pagina voor elk station juist gecategoriseerd wordt.