GVBG Dienstregeling 1991/1992

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
GVB Dienstregeling 1991/1992

De dienstregeling voor het stadsvervoer van het GVB voor het jaar 1991/1992 ging in op 2 september 1991 en liep tot 30 mei 1992.

Het lijnennet bestond toen uit 10 basislijnen, 6 spitslijnen, 1 nachtlijn en een P+Bus tussen de Grote Markt en de P Sontweg.

Lijnnetwerk

Lijn Route Opmerking
1 Noorderstation - De Hoogte - Korrewegwijk - Grote Markt
2 Selwerd - Noorderstation - Grote Markt - Hoogkerk - Hoendiep - Hoofdstation
3 Vinkhuizen Noord - Kostverloren - Grote Markt - Hoofdstation - Grunobuurt - Corpus den Hoorn - R.K. Ziekenhuis - Hoornsemeer
4 Lewemborg - Ulgersmaborg - Oosterparkwijk - Damsterdiep - Grote Markt
5 Zernike (RUG) - Paddepoel - Oranjewijk - Grote Markt - Hoofdstation - De Wijert - Martini Ziekenhuis (Diak)
5E Hoofdstation - De Wijert - Diakonessenhuis - Helpman Zuid Spitslijn
6 Beijum - Zaagmuldersbrug - Grote Markt - Hoofdstation
7 Vinkhuizen Zuid - Vinkhuizen Noord - Paddepoel - Selwerd - Noorderstation - Oosterparkwijk - A.Z.G. - Grote Markt - Hoofdstation - Coendersborg - Helpman Zuid- Martini Ziekenhuis (Diak) - De Wijert - Corpus Den Hoorn Zuid - Martini Ziekenhuis (RKZ)
8 Hoofdstation - Grunobuurt - Corpus Den Hoorn - Hoornsemeer - Martini Ziekenhuis (RKZ) Spitslijn
9 Driebond - Groothandelscentrum - Damsterdiep - Hoofdstation - Rivierenbuurt
10 Lewenborg - Zaagmuldersbrug - Grote Markt - Hoofdstation
11 Zernike (RUG) - Paddepoel - Selwerd - Noorderstation - Grote Markt
12 Beijum Oost - De Hunze - Zernike (RUG) - Vinkhuizen - Hoendiep - Stadspark - Corpus Den Hoorn - Hoornsemeer - Martine Ziekenhuis (RKZ) Spitslijn
13 Hoofdstation - Hoendiep - Vinkhuizen Noord - Zernike (RUG) - Noorderstation Spitslijn
14 Hoofdstation - Damsterdiep - Lewenborg Spitslijn
15 Zernike (RUG) - Paddepoel - Oranjewijk - Schildersbuurt - Centrum West - Hoofdstation - De Wijert - Martini Ziekenhuis (Diak) Spitslijn
16 Lewenborg - Zaagmuldersbrug - Grote Markt - Hoofdstation Nachtbus
Sontweg - Grote Markt P+Bus

Wijzigingen per 2 september 1991

 • Algemeen
Nieuwe opstelling van de bussen op het Hoofdstation
Verbetering in de route van het Noorderstation naar Vinkhuizen (Eikenlaan - Zonnelaan) door middel van technische aanpassingen aan de verkeerslichten, hierdoor zal de reistijd kunnen verkorten en zullen de aansluitingen met name op het Noorderstation verbeteren.
De namen van enkele eindpunten wijzigen. Door het samen gaan van het Diakonessenhuis en het Rooms Katholiek Ziekenhuis met de nieuwe naam Martini Ziekenhuis, zullen deze wijzigen. Doordat beide locaties over een tijdje samengevoegd zullen worden zal er met de volgende tijdelijke benamingen gewerkt worden. Het Rooms Katholiek Ziekenhuis (RKZ) wordt MZH (RKZ), Het Diakonessenhuis wordt De Wijert Oost (Diak).

Verder zal het universiteitscomplex in Paddepoel veranderen van naam in Zernikecomplex, op de bussen zult u ZERNIKE (RUG) tegen gaan komen.

In de zomermaanden bij warm weer zal er een speciale Strandbus gaan rijden naar de Hoornseplas, tevens zal er tijdens de Jaarbeurs in de Martinihal een Pendelbus gaan rijden tussen de Grote Markt, Hoofdstation en de Martinihal.
 • Lijn 2: Krijgt 's avonds en 's zondags vanuit Selwerd, betere aansluitingen op de Grote Markt. De bussen vertrekken daartoe plm. 4 minuten eerder dan voorheen uit Selwerd, en wachten in Selwerd geen vaste tijd af maar keren na aankomst meteen weer om.
 • Lijn 3: De bussen richting Hoorsemeer gaan 's avonds en 's zondags vanaf 9.58u wachten bij het Hoofdstation op aankomende treinen uit Zwolle. Vele reizigers hadden hierom gevraagd. Voor doorgaande reizigers vanaf de Grote Markt richting Hoornsemeer betekend dit een wachttijd van enige minuten bij het Hoofdstation.
 • Lijn 5: De bussen richting De Wijert Zuid gaan 's avonds en 's zondags vanaf 9.58u wachten bij het Hoofdstation op aankomende treinen uit Zwolle. Het eindpunt van alle ritten is verplaatst van de Meteoorstraat naar Zernike (RUG). Op deze manier is voortaan het Zernikecomplex de gehele week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat bereikbaar.
 • Lijn 6: Krijgt extra spitsritten vanuit Beijum om 7.35u en 7.45u, via de routes van lijn 6 en 8 rechtstreeks naar Hoornsemeer rijden.Terug vanuit Hoornsemeer naar Beijum rond 16.41u.
 • Lijn 7: De bussen richting Coendersborg/MZH (RKZ) gaan 's avonds en 's zondags vanaf 9.58u wachten bij het Hoofdstation op aankomende treinen uit Zwolle. In verband met een te krappe rijtijd zijn op zaterdagmiddag van 13.40u t/m 16.10u de vertrektijden vanaf MZH(RKZ) met enkele minuten vervroegd.
 • Lijn 8: Nieuwe Spitslijn tussen het Hoofdstation en Hoornsemeer/MZH (RKZ) via de Parkweg. In de Hoornsemeer rijdt lijn 8 een lusroute, 's morgens tegen de klok in en 's middags met de klok mee. Zodoende is er voor bewoners van Hoornsemeer een snellere verbinding omdat niet via het Martini Ziekenhuis wordt gereisd, maar via de Sportlaan. In de ochtend zijn er twee ritten die gekoppeld zijn aan twee ritten van lijn 6 (7.35u en 7.45u) vanuit Beijum, die vanaf het Hoofdstation direkt doorgaan als lijn 8. In de middag gaat de rit die vertrekt om 16.41u na het Hoofdstation ook weer door lijn 6 naar Beijum (aankomst 17.20u).
 • Lijn 10: Extra spitsritten vanuit Lewemborg om 7.45u en 7.55u, rechtstreeks naar Vinkhuizen via de routes van de lijnen 10 en 13. Ook een extra rit tot het Hoofdstation, uit Lewemborg om plm. 8.25u.
 • Lijn 11: Extra spitsritten in de spitsperiode 's morgens tussen Grote Markt, Noorderstation en Zernike (RUG). Onder voorbehoud, en alleen voor zover de vervoersbehoefte dit vergt (zie spitslijn 11E).
 • Lijn 11E: Aanvulling op basislijn 11, staat niet in het busboekje vermeld, maar rijdt zonodig om 7.54, 8.24 en 8.54u van Grote Markt via Noorderstation naar Zernike (RUG) Om 8.08, 8.38, 9.08, 9.21, 9.37 en 9.51u worden dan extra ritten van Zernike (RUG) via Noorderstation naar de Grote Markt gereden.
 • Lijn 12: Nieuwe Lijn, Deze eerste 'StadsSneldienst' in Groningen verbindt de wijken Beijum, Vinkkhuizen en Hoornsemeer met het Martini Ziekenhuis (RKZ), bedrijventerrein Hoendiep en Zernike (RUG) via de ringweg met elkaar.
 • Lijn 13: Van Vinkhuizen naar Zernike (RUG) rijden lijn 12 en 13 's morgens samen een kwartierdienst. Enkele ritten rijden in de ochtend via de route van lijn 11 tussen Zernike (RUG) en de Grote Markt. Verder komen er drie verschillende routes van lijn 13, 'lange route', 'korte route' en een 'gecombineerde route'. (Dit klinkt ingewikkeld, maar is toch de enige manier om zoveel mogelijk extra ritten te rijden met de bussen die we hebben...)
 • Lijn 14: Extra ritten via Damsterdiep, Kluiverboom/De Clinck en Bakboordswal naar einpunt van lijn 10 in Lewemborg en terug.
 • Lijn 15: Nieuwe doorgaande kwartierdienst tussen De Wijert oost (Diak) en Zernike (RUG) via Hoofdstation, A-Kerkhof, Kraneweg en Zonnelaan. Is een aanvulling van lijnen 5 en 5E en ter ontlasting van het verkeer door de drukke binnenstad.