Centraal Halte Bestand

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Centraal Halte Bestand (CHB) wordt uitgegeven door de NDOV beheer organisatie en omvat alle fysieke halte locaties in Nederland. In het bestand wordt onderscheid gemaakt tussen quays (haltepalen), stopplaces en places. De laatste twee brengen een topologische structuur aan.

Verkrijgbaarheid

Het CHB wordt via Nationale Data Openbaar Vervoer loketten beschikbaar gesteld aan de markt via een open data licentie. Op het door de overheid geproduceerde bestand is CC0-vrijwaring van toepassing. Het bestand wordt dagelijks bijgewerkt.

Gebruik

BISON heeft de nationale CHB standaard gebaseerd op het internationale referentie model IFOPT (Identification of Fixed Objects in Public Transport). Doordat de locaties opnieuw zijn ingemeten en sindsdien actief wordt bijgehouden is het bestand van een hoogwaardige kwaliteit.

Een van de belangrijkste onderdelen van het bestand zijn de toegankelijkheidskenmerken. Reisinformatiediensten zoals OVinfo en Google Maps integreren deze kenmerken, waarmee overheden rechtstreeks belanghebbende reizigers kunnen informeren over geleidelijnen en beperkingen voor rolstoelen en rollators.

De topologie van het Centraal Halte Bestand geeft om OV-reisplanners de mogelijkheid om redelijke loopverbindingen tussen haltes vooraf te kunnen berekenen. Hiermee ontstaat een geïntegreerd netwerk. Wanneer loopverbindingen niet beschikbaar zouden zijn, kunnen overstappen tussen twee haltes niet worden gemaakt tenzij voor iedere halte een loop planner in het stratennetwerk gaat zoeken naar een mogelijke andere halte.