Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De Betuwsche Stoomtramweg-Maatschappij (BSM) is een op 16 februari 1907 opgericht vervoersbedrijf dat tussen 1908 en 1933 zowel personen- als goederenvervoer per tram uitvoerde in de Betuwe.

Opkomst en ondergang

De BSM heeft een vijftal lijnen ter exploitatie gehad. Op 14 december 1908 werden de lijnen Arnhem (Schipbrug, aan de Eldense kant) - Elden - Elst - Lent en Elst - Bemmel in gebruik genomen; op 1 september 1909 gevolgd door Elden - Bemmel - Lent. De lijn van Bemmel via Doornenburg naar het veer bij Pannerden en de lijn Huissen - Doornenburg werden vanaf 1 mei 1910 geëxploiteerd.

Vrijwel vanaf het begin af aan verkeerde de BSM in financiële moeilijkheden die met name tijdens en na de Eerste Wereldoorlog steeds verder toenamen. Op 4 maart 1920 werd de dienst gestaakt op Angeren - Doornenburg (traject werd opgebroken) en de dienst voor personenvervoer op Huissen - Angeren (in 1931 en 1932 beperkt heropend). Op 8 maart 1920 werd de dienst gestaakt op Elden - Elst - Lent (traject werd opgebroken) en de dienst voor personenvervoer op Elst - Bemmel (hoewel enkele markttrams bleven rijden).

Begin jaren '30 van de twintigste eeuw werd de situatie nijpend. Gehoopt werd dat de elektrificatie van het net en de aanleg van vaste bruggen naar de binnensteden van Arnhem en Nijmegen het net renderend zou maken. Het geld dat nodig was om de periode totdat de bruggen waren aangelegd door te komen kwam er echter nooit. In 1932 nam de directeur van de Geldersche Tramweg-Maatschappij (GTM) de leiding over waardoor een intensievere samenwerking met dit bedrijf ontstond. Nadat de goederentramdienst al eerder vrijwel volledig werd beëindigd werd de personentramdienst op 22 februari 1933 gestaakt. Het goederenvervoer werd met vrachtauto's uitgevoerd en autobussen namen het personenvervoer over. In 1935 werd de tramlijn opgebroken.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  • Op smalspoor door Oost-Gelderland; H. Nieweg; Brill Archive, 1976