Aanbesteding

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een aanbesteding is een uitvraag door een OV-autoriteit naar vervoerders om het openbaar vervoer in een bepaald gebied, een concessie genoemd, te verzorgen tegen een bepaalde vergoeding. De eisen waaraan de biedingen van vervoerders moeten voldoen zijn vastgelegd in een programma van eisen (PvE).

Fasen

Een aanbesteding verloopt in fasen:

 • Aankondiging van de opdracht.
 • Publicatie van het bestek en bijbehorende documenten. Een bestek is een beschrijving van de opdracht en de voor die opdracht geldende voorwaarden.
 • Vervoerders en andere belanghebbende partijen hebben vervolgens de gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen.
 • Publicatie van een Nota van Inlichtingen. Dit is een aanvulling op de eerder gepubliceerde stukken en vormt een onverbrekelijk onderdeel van de aanbestedingsstukken. In een Nota van Inlichtingen kan de OV-autoriteit bijvoorbeeld reageren op de vragen en/of de eisen aanpassen.
 • In de meeste aanbestedingen volgen dan nog één of meerdere vragenrondes en worden er dus ook meerdere Nota van Inlichtingen gepubliceerd.
 • Inleveren inschrijvingen (offertes van de vervoerders).
 • Beoordelingstraject.
 • Presentatie van de vervoerders die zich hebben ingeschreven.
 • Besluitvormingstraject.
 • Concessieverlening. Het bedrijf dat het beste vervoer biedt tegen de scherpste prijs mag het vervoer dat onder het contract valt exclusief verzorgen. Zo'n contract wordt een concessie genoemd. Concessies worden altijd verleend voor een bepaalde periode, variërend van soms maar een paar jaar tot langere perioden van 8 tot 15 jaar.
 • Bezwaarperiode. Andere inschrijvers kunnen nog bezwaar indienen tegen de gunning.
 • Implementatieperiode: In deze periode gaat de vervoerder zich voorbereiden op de start van de concessie, bijvoorbeeld:
  • Bestellen van nieuw materieel (ook als de concessie wordt gewonnen door de zittende vervoerder moet er vaak nieuw materieel worden besteld).
  • Regelen van stallingen en personeelsruimtes.
  • Bestellen en leveren van werkkleding voor het personeel. Als een concessie overgaat van het ene naar het andere vervoerbedrijf, moet de nieuwe vervoerder het personeel dat bij die concessie hoort, overnemen met behoud van de arbeidsvoorwaarden. Deze bescherming is geregeld in de Wet Personenvervoer 2000.
  • Informeren van de reiziger over de concessieovergang.
 • Start concessie. De meeste concessies starten in het nieuwe dienstregelingsjaar (de dag na de tweede zaterdag van december).