Dienstregeling concessie DAV-gebied 2014

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op zondag 5 januari 2014 gaat voor de concessie DAV-gebied de nieuwe dienstregeling in. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Stadsdienst Dordrecht

Op maandag t/m vrijdag wordt de koppeling aan lijn 10 en inzet van een midibus een half uur vervroegd. De lijntaxiritten beginnen voortaan een uur eerder en rijden ook op donderdag en vrijdag. De laatste rit van Dubbeldam naar het centrum rijdt van maandag t/m zaterdag een half uur eerder en zaterdags slechts tot het station.

Op zaterdag wordt lijn 2 tussen 17 en 21 uur gekoppeld aan lijn 10 en gereden met een midibus. De ijntaxiritten starten op zondag een halfuur later en ook de lijntaxirit naar Dubbeldam en v.v. vroeger op de zondagavond wordt omgezet in een rit met een midibus.

Op maandag t/m vrijdag wordt de frequentie tussen 6.00 en 6.45 uur verlaagd naar een halfuursdienst. De vertrektijden wijzigen van maandag t/m zaterdag overdag waardoor betere aansluitingen op de treinen naar/uit Rotterdam ontstaan vanuit zowel Oudelandshoek als Crabbehof.

Op maandag t/m vrijdag wijzigen de vertrektijden in de avonduren waardoor betere aansluitingen op de treinen naar/uit Rotterdam ontstaan vanuit zowel Wielwijk als de Staart. Aan het begin van de koopavonddienst op donderdag vervalt één rit en op zaterdag wordt i.p.v. een 20-minutendienst tussen 16.30 en 17.30 uur tot 17.00 uur een kwartiersdienst en daarna een halfuursdienst gereden.

Op maandag t/m vrijdag rijdt de eerste rit ca. 10 minuten eerder en wordt tot 6.40 uur elk kwartier i.p.v. elke 10 minuten gereden. De ritten tussen Stadspolders en het station v.v. die verder rijden / aankomen als lijn 8 vervallen en worden vervangen door een rit Stadspolders - Sterrenburg en v.v. Diverse vertrektijden wijzigen om betere aansluitingen op de treinen naar/uit Rotterdam te bieden.

Op zaterdagmiddag wordt de frequentie verlaagd van 5x/uur naar 4x/uur, maar wordt deze frequentie richting Sterrenburg voortaan wel een uur langer geboden.

In de ochtendspits worden de ritten tot het centrum en de ritten die doorrijden als lijn 8 omgewisseld en wordt 20 minuten later dan nu nog een als lijn 8 doorgaande rit geboden. Op maandag t/m woensdag en vrijdag gaat de frequentie voortaan een half uur eerder over van 4x/uur naar 2x/uur. Diverse vertrektijden wijzigen om een betere aansluiting op de treinen naar/uit Rotterdam te bieden.

In de avondspits begint de 20-minutendienst richting het station 20 minuten later, maar rijdt ook de laatste rit 20 minuten later. Alle avondspitsritten komen voortaan vanuit Sterrenburg en hebben een lange stop bij halte Malachiet alvorens door naar het station te rijden. De rit die verder reed als lijn 5 naar Stadspolders rijdt voortaan door als lijn 7 naar Sterrenburg.

Op maandag t/m vrijdag rijdt de eerste lijntaxirit naar P-Energiehuis een halfuur eerder en de eerste lijntaxirit naar het station een halfuur later. Ook wordt een half uur eerder doorgereden als lijn 2 naar Dubbeldam. De laatste rit richting station rijdt voortaan een half uur later.

Op zaterdagavond vertrekken alle ritten voortaan een kwartier later en zaterdagochtend rijdt de eerste rit naar het station een half uur later. De zaterdagse lijntaxiritten worden alle vervangen door ritten met een midibus, waardoor alleen nog tussen 17.20 en 21.00 uur wordt doorgereden naar Dubbeldam. De laatste bus naar het station vertrekt 45 minuten later dan nu. Op zaterdagmiddag wordt de frequentie verlaagd van 6x/uur naar 4x/uur.

Op zondagavond starten de lijntaxiritten een uur later en rijdt de laatste rit naar het station een half uur later. Alle ritten op zondag rijden voortaan door als lijn 2 naar Dubbeldam.

Lijn 501 is het nieuwe lijnnummer voor de belbus naar de Biesbosch, de dienstregeling is verder ongewijzigd.

Stadsdienst Gorinchem

De als belbus uitgevoerde eerste rit vervalt in de richting Haarwijk > Laag Dalem op maandag t/m vrijdag en zondag. Op zaterdag wordt deze omgezet in een reguliere lijntaxirit. Ook de laatste belbusrit op maandag t/m vrijdag en zondag wordt omgezet in een reguliere rit, deze late rit (na 1.00 uur) rijdt echter op alle dagen vanuit de Haarwijk niet verder dan het station.

In de richting Laag Dalem > Haarwijk wordt de als belbus gereden eerste rit op maandag t/m vrijdag omgezet in een vaste lijntaxirit. In het weekend vervalt de allereerste belbusrit en wordt de tweede belbusrit omgezet in een vaste lijntaxirit. De laatste rit door Laag Dalem gaat voortaan een uur eerder rijden.

Op maandag t/m vrijdag en zondag in de richting Laag Dalem > Haarwijk vervalt de als belbus uitgevoerde eerste rit, op zaterdag wordt deze omgezet in een lijntaxirit. De belbus op de laatste rit op maandag t/m vrijdag en zondag wordt vervangen door een lijntaxi. Op alle dagen van de week rijdt deze rit vanuit Laag Dalem niet verder dan het station.

In de richting Haarwijk > Laag Dalem wordt op maandag t/m vrijdag de als belbus gereden eerste rit omgezet in een vaste lijntaxirit. In het weekend vervalt de eerste belbusrit en wordt de tweede omgezet in een vaste lijntaxirit. De laatste rit door de Haarwijk gaat voortaan een uur eerder rijden.

Streeklijnen

Lijn 11/12 krijgt een nieuwe route door het noordelijk deel van de Volgerlanden. De halte "Bolster" vervalt, na halte "Bongerd" wordt via de nieuwe halte Elzengaarde en halte Dreef (verplaatst naar de Sophialaan) naar halte "Laan van Welhorst" gereden en vervolgens de huidige route weer opgepakt. Op zaterdagavond en zondag gaat lijn 12 in plaats van 11 de route door Nederhoven rijden.

Op maandag t/m vrijdag gaat de eerste taxibusrit richting Sliedrecht een half uur eerder rijden en wordt de taxibusrit rond 19.00 uur richting Dordrecht omgezet in een grote bus. De rit na 0.00 uur ri. Dordrecht en na 1.00 uur ri. Sliedrecht op zondagavond vervalt.

De halfuursdienst in de avondspits richting Papendrecht vervalt, lijn 14 blijft dan 1x/uur rijden.

De frequentie tussen 6.00 en 7.00 uur wordt verlaagd van 2x/uur naar 1x/uur.

De kwartiersdienst in de avondspits ri. Alblasserdam schuift een half uur naar voren en tussen 6.00 uur en 8.00 uur wordt de frequentie ri. Alblasserdam verlaagd naar 1x/uur (op het andere halfuur rijdt de nieuwe lijn 18). Zondags rijden alle ritten voortaan 15-20 minuten eerder. De laatste verbinding naar Alblasserdam wordt echter ca. drie kwartier later geboden. Doordeweeks buiten de vakanties rijdt een extra rit van Papendrecht Busstation (V 7.55 uur) naar Dordrecht en v.v. (V. 9.51 uur) kort voor een reguliere rit uit.

Deze nieuwe lijn rijdt vanaf Dordrecht via de route van lijn 16 richting Alblasserdam en vervolgens door naar Kinderdijk. 's ochtends wordt 1x/uur naar Kinderdijk gereden, waarbij tussen 6 en 8 een halfuursdienst wordt gevormd samen met lijn 16. Tussen de ochtendspits en het middaguur vormen lijn 18 en 90 samen een halfuursdienst tussen Alblasserdam en Kinderdijk. 's middags wordt 1x/uur naar Dordrecht gereden, waarbij de ritten vanaf Alblasserdam precies tussen de halfuursdienst van lijn 16 in liggen. In Kinderdijk is lijn 18 gekoppeld aan lijn 19.

Lijn 19 wordt ingekort tot het traject Dordrecht - Kinderdijk. Het traject tussen Kinderdijk en Alblasserdam wordt voortaan gereden door de nieuwe lijn 18 die aan lijn 19 gekoppeld is. In de ochtend wordt de frequentie aangepast naar een regelmatige uurdienst i.p.v. een onregelmatige halfuursdienst en in de middag rijden alle ritten m.u.v. de laatste een kwartier eerder.

Lijn 71 wordt doorgetrokken van Schelluinen naar Gorinchem. Veel vertrektijden wijzigen waardoor de grote variatie in patroontijden verdwijnt: van maandag t/m vrijdag rijden alle ritten een half uur eerder, op zaterdag overdag een half uur later. Zaterdagavond en zondags wordt vanuit Boven-Hardinxveld 10 minuten later gereden en in de tegenrichting 10-15 minuten eerder.

Veel vertrektijden verschuiven. Naar Noordeloos wordt in het dagdal een half uur later gereden en op zondag 20 minuten later, richting Leerdam wordt in het dagdal en de avondspits 25 minuten later gereden, 's avonds 30 minuten later en zondags 20 minuten later.

De belbusrit op zaterdagochtend wordt omgezet in een lijntaxirit.

De lusroute in Nieuwpoort wordt voortaan alleen nog gereden als er een midibus rijdt. In de ochtendspits rijdt de bus uit Gorinchem via het industrieterrein en terug via de Dam, in de avondspits andersom. Verder wordt in Nieuwpoort voortaan een aansluiting op lijn 90 ri. Utrecht geboden.

Richting Sliedrecht worden de ritten omstreeks 13, 14 en 17 uur omgezet naar een taxibus en richting Gorinchem de ritten omstreeks 15 en 17 uur. Halte "Begraafplaats" wordt alleen nog aangedaan in de richting Sliedrecht.

De eerste rit op zaterdag is niet langer een belbusrit. Van maandag t/m vrijdag wordt de eerste rit richting Hardinxveld buiten de vakanties omgezet in een reguliere rit i.p.v. een belbusrit.

Lijn 77 wordt ingekort tot het Burg. Winklerplein waardoor halten "Begraafplaats", "Station" en "De Lockhorst" vervallen. Ook vervalt de route langs halte "Oosterbrug" en "Middeldiepstraat" en worden alle ritten voortaan met een taxibusje gereden. Veel vertrektijden verschuiven: op maandag t/m vrijdag wordt ri. Gorinchem een half uur eerder gereden, zaterdag een kwartier eerder en zondag een halfuur later. Ri. Sliedrecht wordt van maandag t/m vrijdag een kwartier eerder en op zondag 10 minuten later gereden. Ook vervalt de eerste rit naar Sliedrecht op zondag.

Lijn 81 rijdt op zondag een half uur eerder ri. Utrecht en 10 minuten later ri. Gorinchem. Op maandag t/m vrijdag in de vakanties vervalt de laatste rit naar Utrecht, op zondag vervalt de laatste rit ri. Gorinchem. Lijn 181 gaat in Utrecht voortaan stoppen bij halte Graadt van Roggenweg.

Voortaan wordt in Leerdam de gehele dag een lusroute gereden (waarbij de rijrichting afhangt van het tijdstip). De afwijkende situatie in de avonduren komt hiermee te vervallen. 's avonds en op zondag zijn er grote wijzigingen in de vertrektijden. De laatste rit naar Leerdam rijdt van maandag t/m vrijdag 10 minuten eerder en op zondag 25 minuten eerder. Richting Utrecht rijdt deze alleen op zondag 25 minuten eerder. In Utrecht gaat deze lijn voortaan stoppen bij halte Graadt van Roggenweg.

Op zondag rijden de ritten naar Rotterdam een half uur vroeger en die naar Sliedrecht 20 minuten vroeger. Hierdoor ontstaat in Ridderkerk een aansluiting vanaf de Kralingse Zoom op lijn 90 naar Utrecht en vanuit lijn 90 uit Utrecht op lijn 87 naar de Kralingse Zoom.

Met name op zondag wordt de dienstregeling fors gewijzigd: richting Rotterdam wordt 40 minuten eerder gereden, richting Dordrecht 20 minuten eerder. Op maandag- t/m vrijdagavond buiten de vakanties rijden de ritten naar Rotterdam 8 minuten eerder m.u.v. de laatste rit en de ritten naar Dordrecht 10 minuten later. Zaterdag overdag verschuiven de vertrektijden richting Dordrecht 5 minuten naar voren.

Maandag t/m vrijdag buiten de vakanties rijden de ritten ri. Rotterdam 15 minuten later en richting Alblasserdam 7 minuten eerder. De laatste rit naar Alblasserdam rijdt voortaan 25 minuten eerder en gaat hierdoor een aansluiting op lijn 91 naar Sliedrecht geven in Ridderkerk.

Op zaterdagochtend vervalt de extra rit Ameide - Utrecht en rijdt er nog maar één rit Utrecht - Ameide in de middag. Van maandag t/m vrijdag vervalt een spitsrit van Utrecht ri. Ameide. De laatste rit op zaterdag uit Rotterdam wordt ingekort tot Streefkerk. Richting Rotterdam wordt de laatste rit verlengd van Gelkenes naar Alblasserdam, Dam. In Utrecht gaat deze lijn voortaan stoppen bij halte Graadt van Roggenweg.

Op maandag t/m vrijdagavond wordt een kwartier later ri. Rotterdam gereden en 7 minuten eerder ri. Sliedrecht. De één-na-laatste rit rijdt echter 8 minuten later ri. Sliedrecht en de laatste in die richting is ongewijzigd.

Op zondag wordt na 11.00 ri. Rotterdam met een grote bus i.p.v. een taxibusje gereden. Vanaf 13.00 uur verschuiven de vertrektijden met 10 minuten en vanaf 15.00 uur met 20 minuten t.o.v. de huidige tijden. De laatste rit wordt ingekort tot het Banckertplein in H.I. Ambacht.

Richting Dordrecht wordt op zondag tussen 11.15 en 18.00 uur met een grote bus i.p.v. een taxibusje gereden. Tot 13.00 uur rijden alle ritten 10 minuten later, tussen 13.00 en 15.00 uur 20 minuten later, tussen 15 en 18.00 uur 30 minuten later en daarna 20 minuten later. De rit van 17.27 uur wordt ingekort tot station Zwijndrecht.

Omdat het taxibusje de bussluis in de Rijksstraatweg te Rijsoord niet kan passeren rijden de taxibusritten niet via halte Melkhuisje (vervangende halte: Van der Valk) en stoppen ze bij halte Voorweg aan de andere zijde van de kruising.

Deze lijn is ongewijzigd.

Richting Rotterdam wordt een rit toegevoegd om 14.21 uur vanuit Dordrecht. Richting Dordrecht worden voortaan ook twee ritte in de ochtendspits gereden met vertrek om 8.21 en 8.51 uur vanaf de Kralingse Zoom.

Deze lijn is ongewijzigd.

In de middag begint lijn 191 voortaan een halfuur eerder met rijden en stopt deze ook een halfuur eerder. In de ochtendspits wordt voortaan van 7.48 tot 9.31 elke 15 minuten ri. Papendrecht gereden en wordt een nieuwe rit Rotterdam - Sliedrecht met vertrek om 6.54 uur vanaf het Zuidplein toegevoegd.

Deze lijn is ongewijzigd.

Qliners

In Utrecht stopt lijn 387 voortaan ook bij halte Graadt van Roggenweg. De onregelmatige dienst tussen 7.00 en 7.40 uur ri. Utrecht en tussen 8.00 en 8.30 uur ri. Gorinchem in de ochtendspits op werkdagen wordt omgevormd tot een regelmatige 10-minutendienst. Op zondag wordt tussen 11.00 en 17.00 uur de frequentie verdubbeld tot 2x/uur en zondagavond rijden alle ritten ca. 10 minuten eerder.

In Utrecht stopt lijn 388 voortaan ook bij halte Graadt van Roggenweg en in Dordrecht voortaan ook bij halte Prof. Waterinklaan. Buiten de vakanties wordt voortaan ook in de avond gereden in een uurdienst. De laatste rit ri. Utrecht vertrekt om 21.17 uur, richting Dordrecht om 22.29 uur.

Scholierenlijnen

Deze lijn is ongewijzigd.

Lijn 691 rijdt voortaan ook twee ritten naar Boven-Hardinxveld in de middag.

Buurtbussen

De lijnen 701, 702, 703, 704, 705 en 717 zijn ongewijzigd.

Nachtlijnen

De lijnen 891 en 892 zijn ongewijzigd.

Trein

De dienstregeling van de treinen op de MerwedeLingeLijn wijzigt reeds op 15 december 2013. Er zijn slechts minimale wijzigingen.

In de richting Gorinchem vertrekken de treinen voortaan 1 minuut later uit Boven-Hardinxveld en komen ze 1 minuut later in Gorinchem aan, verder zijn de vertrektijden ongewijzigd. De treinen ri. Dordrecht vertrekken 1 minuut later uit Gorinchem en komen 1 minuut later in Boven-Hardinxveld aan, verder zijn de vertrektijden ongewijzigd.