Wijzigingen concessie stadsvervoer Utrecht 2013

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 9 december 2012 gaat voor de concessie Stadsvervoer Utrecht de nieuwe dienstregeling in.

Mede door het sluiten van Busstation Noord en de samenhangende verbouwing van station Utrecht Centraal krijgt een aantal lijnen verdeeld over het jaar 2013 z'n eindhalte op het Jaarbeursplein en/of worden lijnen geknipt op station Utrecht Centraal.

Wijzingen per lijn

Wijzigingen per 9 december 2012

Het traject tussen de 't Goylaan en station Lunetten komt te vervallen. Daarvoor in de plaats gaat lijn 1 doorrijden naar het oude eindpunt van lijn 6 in Hoograven bij de IJsselsteinlaan. Het vervallen traject wordt nog wel bediend door lijn 10 en in het weekeinde door Servicelijn 15.
Op zondagochtend tot 10.30 uur wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Vanwege onderhoud aan de Stadhoudersbrug wat tot medio 2014 zal gaan duren, zal lijn 3 door gaan rijden naar het oude eindpunt aan de Burg. Fockema Andreaelaan, vanwege het ontbreken van een goede omleidingsroute in de omgeving.
Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

De route wordt verlegd van de Vleutenseweg naar de Graadt van Roggenweg - Weg der Verenigde Naties. Het oude eindpunt aan de Beethovenlaan komt te vervallen, daarvoor in de plaats gaat lijn 5 doorrijden naar het eindpunt Cartesiusweg van lijn 14.
Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Het traject tussen het Centraal Station en Hoograven komt te vervallen en wordt overgenomen door lijn 1.
Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

Op zondagochtend tot 10.30 wordt de frequentie verlaagd van 4x/uur naar 2x/uur.

De vertrektijden worden ongeveer een kwartier verschoven, voor spitsreizigers op het traject Overvecht - De Uithof heeft dit geen gevolgen omdat lijn 30 ook een kwartier verschuift.

In de avonduren na 21.30 en in het weekeinde wordt de frequentie verhoogd van 3x/uur naar 4x/uur. Op zondag wordt lijn 11 doorgekoppeld met lijn 28, zodat delen van Leidsche Rijn een rechtstreekse verbinding met de Binnenstad krijgen. Met name op koopzondagen zullen deels dubbelgelede bussen ingezet worden.

Na 21.30 uur 's avonds en in het weekeinde rijdt lijn 12 niet meer. Reizigers hebben een goed alternatief met lijn 11 of 13.

Om de functie van lijn 12 rond de Rubenslaan en Galgenwaard te behouden gaat lijn 13 ook in de late avonduren en het weekeinde rijden, zodat in combinatie met lijn 41 een kwartierdienst gereden wordt.

Lijn 14 komt in de huidige vorm te vervallen. Omdat tevens de busroute via de Kanaalstraat komt te vervallen zal onder het lijnnummer 14 een Servicenetlijn gaan rijden tussen het Centraal Station, de Kanaalstraat, Winkelcentrum 5-meiplein en Transwijk. De lijn wordt gereden met een 8-persoonsmidibus op maandag t/m zaterdag grofweg tussen 07.00 en 19.00.

Omdat delen van de lijnen 1 en 6 worden opgeheven komen enkele belangrijke routes in Utrecht-Zuidoost te vervallen. Om dit te compenseren gaat een Servicenetlijn rijden. Op maandag t/m vrijdag verbindt deze lijn Hoograven met het Smaragdplein, 's avonds en in het weekeinde wordt de lijn doorgetrokken naar station Lunetten.

Omdat in de loop van het jaar meer routewijzigingen plaats zullen vinden rond het Centraal Station zal een nieuwe spitslijn gaan rijden tussen het Busstation aan de Centrumzijde en het Jaarbeursplein via de Adama Scheltenbaan en de Croeselaan. De lijn gaat 6x/uur rijden gedurende de spitsperioden, in de beperkte zomerperiode rijdt deze lijn niet.

Op zondag wordt lijn 28 doorgekoppeld met lijn 11, zodat delen van Leidsche Rijn een directe verbinding krijgen met de Binnenstad. Op koopzondagen zullen deels dubbelgelede bussen ingezet worden. Mede door het wegvallen van lijn 5/14 op de Vleutenseweg wordt de frequentie verhoogd van 8x/uur naar 10x/uur in de spitsuren in de winterdienst en van 6x/uur naar 8x/uur in de zomerdienst.

Opdat zich soms capaciteitsproblemen voor doen zullen enkele ritten met gelede bussen gaan rijden en worden de vertrektijden beter afgestemd met lijn 10.

Deze lijn vervalt.

Wijzigingen per 23 april 2013

Het eindpunt van de tram is verplaatst van de oostzijde van het Centraal Station naar het Jaarbeursplein. De halten Westplein en Centraal Station (bij Busstation Noord) zijn komen te vervallen.

Wijzigingen per 2 juni 2013

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Noord naar het nieuwe Busstation West. In combinatie met lijn 39 blijft een regelmatige kwartierdienst in Langerak behouden. De route wordt in beide richtingen vanaf de Grauwaartsingel langs station Utrecht Leidsche Rijn geleid. Voor de bediening van het station en het nieuwe St. Antoniusziekenhuis rijden de bussen van de lijnen 19 en 39 op het traject van/naar Utrecht Centraal een regelmatige kwartiersdienst. Dat geldt ook voor de gezamenlijke trajecten van/naar De Wetering en Terwijde.

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Noord naar het nieuwe Busstation West. De route loopt via het Westplein en de Croeselaan. In combinatie met lijn 19 blijft een regelmatige kwartierdienst in Langerak behouden. De route wordt in beide richtingen vanaf de Grauwaartsingel langs station Utrecht Leidsche Rijn geleid. Voor de bediening van het station en het nieuwe St. Antoniusziekenhuis rijden de bussen van de lijnen 19 en 39 op het traject van/naar Utrecht Centraal een regelmatige kwartiersdienst. Dat geldt ook voor de gezamenlijke trajecten van/naar De Wetering en Terwijde.

Wijzigingen per 13 juli 2013

De route tussen Oudenoord en Kardinaal de Jongweg wordt verlegd naar de Kaatstraat, Adelaarstraat, A. Mattheüslaan.

De route tussen het Centraal Station en Voordorp wijzigt. In plaats van een traject door de Vogelenbuurt gaat lijn 5 via de Binnenstad rijden (Wittevrouwensingel, Kard. de Jongweg). Op de Blauwkapelseweg worden de dienstregelingen van de lijnen 5, 8 en 138 afgestemd met elkaar.

Lijn 7 wordt geknipt op Utrecht Centraal. Het zuidelijke deel blijft rijden als lijn 7, het noordelijke deel zal met een routewijziging verder gaan als lijn 9.

Rijdt met ingang van 13 juli van en naar Station Overvecht langs een andere route: Vredenburg, Potterstraat, Nobelstraat, Wittevrouwensingel, Kleine Singel, Blauwkapelseweg, Eykmanlaan, Darwindreef, Donaudreef. Lijn 8 rijdt op maandag t/m zaterdag overdag om het half uur en ’s avonds en op zondag 1 keer per uur. Vervallen haltes: Griftstraat, Alexander Numankade, Jan van Galenstraat, Hijmans v.d. Berghlaan, Kapteijnlaan. Nieuwe haltes: Eykmanplein, Prof. J.W. Dieperinklaan, De Lichtkring. Het trajectdeel tussen Utrecht Centraal en Lunetten wordt overgenomen door lijn 9.

Dit is het nieuwe lijnnummer voor het zuidelijke deel van lijn 8 en het noordelijke deel van lijn 7. Lijn 9 rijdt niet (zoals lijn 7 deed) door Ondiep. Vanaf Oudenoord rijdt lijn 9 in beide richtingen via David van Mollemstraat en Talmalaan naar Taagdreef. Vervallen haltes: Nijenoord, Anton Geesinkstraat, Loevenhoutsedijk. Nieuwe haltes: Draaiweg, Willem Dreeslaan.

Rijdt met ingang van 13 juli vanaf de Van Bijnkershoeklaan via Admiraal Helfrichlaan, Beneluxlaan, 24 Oktoberplein, Pijperlaan en Händelstraat naar Everard Meijsterlaan. Vervallen haltes richting Kanaleneiland: Everard Meijsterlaan, Beethovenlaan. Nieuwe haltes richting Kanaleneiland: Händelstraat, Jochem Uytdehaageplantsoen. Nieuwe haltes richting Lombok: Hof van Transwijk, De Bijnkershoek, 24 Oktoberplein, Welgelegen, Jochem Uytdehaageplantsoen, Händelstraat. Verplaatste haltes richting Lombok: Van Bijnkershoeklaan.

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Zuid naar het nieuwe Busstation West. De route loopt via de Overste den Oudenlaan en de Verlengde Van Zijstweg.

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Zuid naar het nieuwe Busstation West. De route loopt via de Overste den Oudenlaan en de Verlengde Van Zijstweg. Lijn 29 zal alleen nog in de spitsuren 6x/uur gaan rijden.

Wijzigingen per 2 september 2013

  • Het huidige Busstation Noord wordt gesloten. Alle buslijnen die daar nog komen worden verplaatst naar het huidige Busstation Zuid, het betreft de lijnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 26, 28, 34, 36 en 211. Verder heet Busstation Zuid voortaan Busstation Oost.

De frequentie op maandag t/m zaterdag overdag wordt verlaagd van zes naar vier keer per uur.

Lijn 11 wordt doorgetrokken naar het nieuwe eindpunt P+R De Uithof.

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Zuid naar Busstation West. De route tussen het busstation en Wilhelminalaan loopt via Van Zijstweg, Dr. M.A. Tellegenlaan en Overste den Oudenlaan. De frequentie wijzigt naar vier keer per uur in de spitsen op werkdagen.

Lijn 30 wordt vanaf Overvecht verlengd naar het Sint Antoniusziekenhuis Leidsche Rijn (halte The Wall), via Station Leidsche Rijn en Station Zuilen. Deze lijn rijdt op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur, twee keer per uur.

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Zuid naar Busstation West. De route tussen het busstation en Vleutenseweg loopt via Mineurslaan, Croeselaan en Westplein.

De eindhalte wordt verplaatst van het Busstation Zuid naar Busstation West. De route tussen het busstation en Vleutenseweg loopt via Mineurslaan, Croeselaan en Westplein.

Deze nieuwe lijn rijdt van maandag t/m vrijdag tijdens de spitsuren over de route van lijn 6 tussen Utrecht Centraal en de haltes Nijenoord en Van Hoornekade. Deze lijn rijdt vier keer per uur.

De huidige lijn 13 krijgt tijdens de spitsuren het lijnnummer 213.