Dienstregeling concessie DAV-gebied 2012

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wijzigingen per 1 juli 2012

De voormalige belbus lijn 17 wordt omgezet in een buurtbus, met het nummer 717. Op maandag t/m zaterdag overdag wordt tussen Zwijndrecht en Barendrecht met een kleiner busje in een uurdienst gereden. In de avonduren en op zondag wordt als belbus gereden tussen Zwijndrecht en Heerjansdam.

Wijzigingen per 8 januari

Op 8 januari 2012 ging bij Arriva in het DAV-gebied een nieuwe dienstregeling in. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Stadsdienst Dordrecht

Deze lijn wordt opgeheven. De spitsverbinding Stadspolders - Drechtwerk blijft bestaan, maar wordt voortaan als doorgaande rit van lijn 5/8 gereden.

Deze lijn is ongewijzigd.

Deze lijn is ongewijzigd

Deze lijn is ongewijzigd

In de ochtendspits is een extra rit Stadspolders - Centraal Station toegevoegd die verder rijdt als lijn 8 naar Dordtse Kil. In de avondspits is een extra rit Centraal Station - Stadspolders toegevoegd die als lijn 8 uit Dordtse Kil komt.

Deze lijn wordt opgeheven.

In de middag zijn om 13.40, 13.55, 15.22 en 15.42 uur extra ritten Leerpark - Centraal Station toegevoegd.

In de ochtend- en avondspits is één extra rit Centraal Station - Drechtwerk v.v. toegevoegd die op het station gekoppeld is aan lijn 5 naar Stadspolders.

In de ochtendspits wordt 40 minuten eerder gestopt met doorrijden van Dordtse Kil III naar Sterrenburg en rijdt de eerste rit Dordtse Kil III - Centraal Station voortaan 40 minuten eerder.

Deze lijn is ongewijzigd.

Deze lijn is ongewijzigd.

Stadsdienst Gorinchem

De vertrektijden zijn met enkele minuten verschoven om de treinaansluiting op station Gorinchem te verbeteren.

De vertrektijden zijn met enkele minuten verschoven om de treinaansluiting op station Gorinchem te verbeteren.

Drechtsteden (1x-lijnen)

In de avonduren rijden de belbusritten van Ridderkerk naar Zwijndrecht voortaan ca. 30 minuten later. Op doordeweekse avonden rijdt lijn 11 niet meer door Nederhoven en wordt voortaan tot 21.00 uur met een grote bus gereden. De avondbediening van Nederhoven wordt overgenomen door lijn 12.

Neemt in de doordeweekse avonduren de bediening van Nederhoven over en gaat tot 21.00 uur met een grote bus rijden. Doordeweeks rijden de belbusritten Zwijndrecht - Ridderkerk voortaan ca. 40 minuten eerder, op zondag een halfuur later.

De spitsrit van/naar halte Cirkel vervalt, deze rit rijdt voortaan dezelfde route als de overige ritten met eind-/beginpunt Sliedrecht Stormrand. Doordeweeks om 19.15 en 19.45 uur rijdt voortaan een grote bus i.p.v. een taxibusje naar Dordrecht, richting Sliedrecht rijdt er voortaan een half uur langer een grote bus. Op zondag rijden alle ritten voortaan ca. 30 minuten later.

Deze lijn stopt voortaan ook bij station Sliedrecht Baanhoek. Vanaf medio 2012 wijzigt de route tussen Sliedrecht en Papendrecht en zal via de nieuwe HOV-as van station Baanhoek via Papendrecht Oostpolder naar Viaduct N3 gereden worden.

Voortaan wordt van maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur met een grote bus gereden i.p.v. alleen op donderdag.

Voortaan wordt van maandag t/m vrijdag tot 22.00 uur met een grote bus gereden i.p.v. alleen op donderdag.

Halte Rembrandtlaan vervalt, in plaats hiervan wordt voortaan in beide richtingen bij halte Mesdaglaan gestopt. In de avonduren verschuiven de vertrektijden met 10-30 minuten, op doordeweekse ochtenden (na de spits) rijden de ritten naar Dordrecht ca. 15 minuten eerder.

De ritten in de avondspits ri. Alblasserdam rijden voortaan ca. 10 minuten later.

Deze lijn is volledig omgezet in een belbus.

De naam van halte Gemeentehuis in Nieuw-Lekkerland is gewijzigd in Standerdmolen.

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (7x-lijnen)

Deze lijn is ongewijzigd.

Deze lijn is ongewijzigd

Van maandag t/m vrijdag, op zaterdagavond en op zondag rijdt deze lijn voortaan ca. 10 minuten eerder.

Diverse haltes op deze lijn hebben een andere naam gekregen: Molenaarsgraaf, Rabobank heet voortaan Molenaarsgraaf, Dam; Goudriaan, Café 't Oude Raadhuis heet voortaan Goudriaan, Provincialeweg. Halte Viersprong in Hoornaar vervalt.

De rit van 15.18 uur naar Sliedrecht rijdt voortaan met een bus, de rit van 16.18 uur naar Sliedrecht wordt een lijntaxirit. Op zaterdag wordt lijn 75 voortaan een uur later een belbus.

Deze lijn is ongewijzigd

Diverse eerdere wijzigingen vanwege dijkversterkingswerkzaamheden in Boven-Hardinxveld zijn verwerkt in de dienstregeling:

De korte ritten Sliedrecht De Lockhorst - Hardinxveld-Giessendam Station rijden voortaan door tot Boven-Hardinxveld, Burg. de Boerstichting. In de avondspits rijden deze ritten tot station Hardinxveld-Giessendam en rijden er pendelbussen Hardinxveld-Giessendam Station - Boven Hardinxveld, Burg. de Boerstichting - Hardinxveld, Wieling.

De doorgaande ritten Sliedrecht - Gorinchem rijden tot 11.00 uur en van 14.00 uur tot 19.00 uur tussen Hardinxveld en Gorinchem via de A15. In de ochtendspits rijdt een belbusrit vanaf Schelluinen, Rijksweg via Boven-Hardinxveld naar Giessendam, Merwedestichting.

Richting Utrecht/Rotterdam Kralingse Zoom (8x-lijnen)

Tussen de spitsen wordt ca. 15 minuten vroeger gereden ri. Utrecht en ca. 10 minuten vroeger ri. Gorinchem. De eerste rit van Vianen Lekbrug West naar Gorinchem rijdt voortaan een halfuur later en op zaterdag rijden alle ritten ca. 5 minuten vroeger.

Tussen de spitsen wordt ca. 20 minuten vroeger gereden ri. Utrecht en ca. 10 minuten vroeger ri. Gorinchem. Tussen 8.00 en 9.00 uur zijn twee extra ritten Utrecht - Gorinchem toegevoegd, waardoor samen met lijn 81 een kwartiersdienst gereden wordt. Vroeg in de middagspits zijn drie ritten naar Utrecht toegevoegd.

De dienstregeling op deze lijn is vereenvoudigd: van maandag t/m zaterdag in de ochtend rijden voortaan alle ritten vanaf halte Schaikseweg/Molenlaan naar de Lingepolikliniek en vervolgens via station en Leerdam West en -Noord terug naar Utrecht. 's middags wordt via Leerdam Noord en -West naar het station gereden en via de Lingepolikliniek terug naar Utrecht. In de avond en op zondag wordt ri. Leerdam bovengenoemde middagroute gereden, waarbij op de terugweg vanaf de Lingepolikliniek via het station en Leerdam West en -Noord gereden wordt.

Veel vertrektijden op deze lijn zijn gewijzigd. Op zaterdagen wordt voortaan een strakke halfuursdienst gereden.

Halte Begraafplaats in Sliedrecht vervalt. De meeste vertrektijden verschuiven met 5 tot 10 minuten. In Sliedrecht wordt voortaan ook gestopt bij station Baanhoek. Vanaf medio 2012 gaat lijn 87 rijden via de nieuwe HOV-as van station Baanhoek via Papendrecht Oostpolder naar Viaduct N3.

De middagritten ri. Sliedrecht rijden voortaan 7 minuten eerder. In Sliedrecht wordt voortaan ook gestopt bij station Baanhoek. Vanaf medio 2012 gaat lijn 187 rijden via de nieuwe HOV-as van station Baanhoek via Papendrecht Oostpolder naar Viaduct N3.

Van maandag t/m vrijdag overdag verschuiven de vertrektijden met 5 tot 10 minuten, 's avonds verschuiven ze met 15-20 minuten en op zaterdag rijden de ritten ri. Dordrecht ca. 20 minuten later. De rit van 18.32 uur op maandag t/m vrijdag ri. Dordrecht rijdt voortaan een halfuur eerder waardoor na deze rit direct de avond-uurdienst van start gaat.

Met uitzondering van de avondspitsritten vertrekken alle ritten ri. Kralingse Zoom 5 tot 10 minuten eerder.

Alle vertrektijden verschuiven met 5 tot 10 minuten. Halte Mesdaglaan wordt voortaan in twee richtingen bediend, de halte Rembrandtlaan vervalt.

Richting Rotterdam Zuidplein (9x-lijnen)

Halte Gemeentehuis in Nieuw-Lekkerland heet voortaan Standerdmolen. Diverse vertrektijden zijn aanzienlijk verschoven en de laatste rit Utrecht - Alblasserdam is ingekort en rijdt voortaan tot halte Rijnstraat i.p.v. halte Dam.

Halte Gemeentehuis in Nieuw-Lekkerland heet voortaan Standerdmolen. Alle avondspitsritten rijden 10 minuten eerder.

Halte Begraafplaats in Sliedrecht vervalt, diverse vertrektijden zijn aanzienlijk verschoven. In Sliedrecht wordt voortaan ook gestopt bij station Baanhoek.

De ochtendspitsritten rijden voortaan 5 minuten later, de eerste twee ritten ri. Zuidplein in de avondspits 5 minuten eerder. In Sliedrecht wordt voortaan ook gestopt bij station Baanhoek. Vanaf medio 2012 gaat lijn 191 rijden via de nieuwe HOV-as van station Baanhoek via Papendrecht Oostpolder naar Viaduct N3.

Diverse vertrektijden zijn gewijzigd, met name in de avonduren verschuiven de tijden aanzienlijk. Op zaterdagavond zijn twee van de drie taxibusritten omgezet in ritten met een grote bus. Alleen de rit van 19.39 uur ri. Zuidplein en de rit van 20.46 uur ri. Dordrecht blijven met een taxibusje gereden worden.

Deze lijn is ongewijzigd.

Qliners

Diverse ritten zijn met enkele minuten verschoven.

Rit 1031 begint voortaan bij station Dordrecht i.p.v. Ziekenhuis Dordwijk, ri. Dordrecht rijden voortaan alle ritten door naar het station. Sommige vertrektijden wijzigen aanzienlijk en de laatste twee ritten ri. Dordrecht zijn samengevoegd tot één nieuwe laatste rit.

Alle ritten rijden voortaan een kwartier vroeger.

Scholierenlijnen

Deze lijn is ongewijzigd.

In Sliedrecht wordt voortaan ook gestopt bij station Baanhoek.

Nachtlijnen

Deze lijn is ongewijzigd.

Deze lijn is ongewijzigd.