Onderzoeken en rapporten

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op deze pagina worden korte beschrijvingen en links naar diverse onderzoeken en rapporten getoond.

Mobiliteit

Overwegend onderweg

Een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau waarin het reisgedrag van Nederlanders wordt onderzocht. Zowel het auto- als het OV-gebruik wordt besproken. Nuttig bij discussies omtrent mobiliteit en reisgedrag.

Concessies

Sinds dat de Wet Personenvervoer 2000 van kracht is, dient het openbaar vervoer aanbesteed te worden. Er zijn echter allerlei constructies en situaties te bedenken waarin juist wel of juist niet aan deze eis moet worden voldaan. Het KpVV heeft een overzicht gegeven van mogelijkheden en situaties die zich 'langs de randen' van het openbaar vervoer begeven. Interessant in discussies met betrekking tot het aanbieden van openbaar dan wel besloten vervoer.

Gedecentraliseerde spoorlijnen

Rapporten

Ongevalsrapporten

Onderzoeken IVW (koppelen aan nieuwsberichten): http://www.ivw.nl/onderwerpen/rail/publicaties/onderzoeksrapporten/

Acties streekvervoer

In mei en juni van 2008 waren er heftige acties in het streekvervoer [1]. Werknemers en werkgevers konden het niet eens worden over de CAO-voorwaarden. Klaas de Vries heeft een analyse gemaakt van het "gesternte" waarin het streekvervoer zich bevindt. Uiteindelijk heeft overheidsbemoeienis ertoe geleid dat de partijen tot een overeenstemming zijn gekomen.

De discussie op het forum is via de volgende link te bereiken: