Nationale Data Openbaar Vervoer

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De databank Nationale Data Openbaar Vervoer (afgekort: NDOV) is één centrale databank voor actuele en statische reisinformatie over het openbaar vervoer in Nederland. Dit omvat onder meer geplande dienstregelingen, actuele reisinformatie (vertragingen, uitgevallen ritten, etc.) en tariefinformatie over bussen, trams, metro's, treinen en overig openbaar vervoer.

NDOV is een initiatief van de overheid. Sinds december 2014 wordt NDOV beheerd door de rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en de decentrale overheden (provincies en stadsregio's).[1]

Het doel van NDOV is het beschikbaar stellen van ruwe reisinformatie ten behoeve van reisinformatiediensten, zoals reisplanners en apps met actuele reisinformatie.[2] Marktpartijen melden zich bij één van de twee NDOV-loketten. Vervoerders leveren actuele en statische reisinformatie aan de beide loketten, de loketten leveren deze reisinformatie onbewerkt door aan alle aangemelde marktpartijen. De NDOV-loketten bewerken dus niet zelf de ruwe reisinformatie.

Loketten

Er zijn sinds de start van NDOV twee partijen die fungeren als NDOV-loket: Stichting OpenGeo en Reisinformatiegroep BV (het moederbedrijf van 9292.nl). Beide loketten zijn in 2013 getoetst door het Ministerie van I&M met het oog op continuïteit voor afnemers en het beperken van risico's. Beide loketten zijn uiteindelijk geschikt bevonden en fungeren nu als NDOV-loket. Marktpartijen kunnen zelf beslissen welk NDOV-loket zij gebruiken voor het afnemen van OV-gegevens.

Loketten mogen volgens de voorwaarden die het Ministerie van I&M gesteld heeft maximaal 1000 euro per jaar aan leveringskosten vragen (exclusief btw). Beide loketten rekenen op dit moment echter geen leveringskosten voor een standaardaansluiting. Stichting OpenGeo heeft expliciet aangegeven dat het ook niet de intentie heeft om in de toekomst verstrekkingskosten te rekenen.[3]

Beschikbare gegevens

De volgende gegevens zijn beschikbaar:

 • Bus, tram, metro:
  • Statische dienstregeling (koppelvlak 1)
  • Actuele ritpunctualiteit en voertuiginformatie (koppelvlak 6)
  • Haltegerelateerde vrije teksten (koppelvlak 15)
  • Mutaties op operationeel proces (koppelvlak 17)
  • Tariefinformatie (koppelvlak Producten, Prijzen, Tarieven)
 • Trein:
  • Statische dienstregeling (IFF)
  • Vertrektijden (InfoPlus dynamische vertrekstaat)
  • Ritinformatie (AR-NU ritinfo)
  • Tariefinformatie (geen standaardformaat)
 • Centraal Halte Bestand (CHB)

Voor bus, tram en metro wordt data uitgewisseld in de koppelvlakken die door BISON zijn vastgesteld. Voor de trein wordt gebruik gemaakt van standaarden die door NS zijn vastgesteld. Voor het spoor levert NS ook de dienstregeling, vertrektijden en ritinformatie voor andere spoorvervoerders.

Overige trajecten

In de eerste evaluatie door het ministerie een analyse gemaakt welke informatie nu ontbreekt of niet aan de benodigde kwaliteitscriteria voldoet. Op dit moment worden aan de projecten "Haltes" en "Prijzen en Tarieven" inhoud gegeven. Daarnaast wordt een sectorbreed "Kwaliteit" traject gestart.

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
 1. OV-magazine: Decentrale overheden nemen deel in NDOV, 12 december 2014
 2. Beleidsreactie van minister Schultz van Haegen (IenM) bij de beleidsdoorlichting van artikel 15 van de Rijksbegroting over Openbaar Vervoer en de OV-keten, 19 december 2014
 3. NDOVloket wijzigt de voorwaarden: gratis en duidelijk, 8 februari 2015]