Lijn 60 Dokkum Busstation - Leeuwarden Station

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw.svg
Buslijn 60
Vervoerder(s) Arriva
Concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân en Schiermonnikoog
Lijnsoort Streekbus
Materieel VDL Citea,
VDL Berkhof Ambassador
Rijdt sinds 1 juni 1997
Voorganger(s) 54, 66
Frequenties
Spits 1-3x/uur (ochtend)
1-2x/uur (middag)
Spits (vakantie) 1-2x/uur
Dal 0-2x/uur
Dal (vakantie) 0-1x/uur
Avond rijdt niet
Zaterdag 0-1x/uur
Zondag rijdt niet
Lijn 60 rijdt op de Langebuorren in Stiens.
Lijn 60 komt aanrijden bij station Leeuwarden.

Lijn 60 rijdt van Dokkum via Waaxens, Holwerd, Blije, Marrum, Hallum, Stiens en Jelsum naar Leeuwarden.

Dienstregeling

  • In de ochtendspits rijdt buiten de vakanties een rit van Dokkum naar Leeuwarden bovenop de halfuurdienst. Deze rit rijdt met een MAN Lion's City CNG G en rijdt na station Leeuwarden verder als lijn 612.
  • Het traject tussen Dokkum en Holwerd wordt op weekdagen tussen 9:00 en 12:00 uur niet bediend.
  • Tijdens de vakanties rijdt lijn 60 alleen in de spitsuren en, uitgezonderd enkele ochtendspitsritten, alleen tussen Dokkum en Holwerd.
  • Op zaterdag rijdt slechts iedere drie uur een rit tussen Dokkum en Holwerd en wordt tussen Holwerd en Leeuwarden één keer in het uur of één keer in de twee uur gereden.

Route

Halte
Route rer.svgRoute 0sBr.svg Dokkum, Busstation    
Route rer.svgRoute rsr.svg Dokkum, Watertoren  
Route rer.svgRoute rsr.svg Dokkum, Altenastreek  
Route rer.svgRoute rsr.svg Dokkum, Betterwird  
Route rer.svgRoute rsr.svg Bornwird, Bornwirderhoek  
Route rer.svgRoute rsr.svg Foudgum, François Haversmidtweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Brantgum, Brantgum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Waaxens, Waaxens  
Route rral.svg Holwerd, Molenreed  
Route rs0.svgRoute rsr.svgRoute 0sr.svg Holwerd, Holwerd Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rarr.svg Blije, Blije Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Blije, Ferwerterrijp  
Route rer.svgRoute rsr.svg Ferwert, Ferwert Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Marrum, Marrum Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Hallum, Hallum Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Hijum, Hijum Provincialeweg  
Route rer.svgRoute rsr.svg Feinsum, Feinsum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Stiens, Lege Hearewei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Stiens, Langebuorren  
Route rer.svgRoute rsr.svg Stiens, Uniawei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Stiens, Wythusterwei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Stiens, Menno van Coehoarnwei  
Route rer.svgRoute rsr.svg Koarnjum, Weg naar Koarnjum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Jelsum, Jelsum  
Route rer.svgRoute rsr.svg Jelsum, Vijverzathe  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Vliegveld  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, De Bontekoe  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Sint Bonifatiuspark  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Hoek Spanjaardslaan  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Harlingersingel  
Route rer.svgRoute rsr.svg Leeuwarden, Harmonie  
Route rer.svgRoute rhlr.svg Leeuwarden, Zaailand  
Route rer.svgRoute rsT0.svg Leeuwarden, Busstation  

Geschiedenis

Op 1 juni 1997 werd de oude lijn 54 gesplitst, dit naar aanleiding van het gereedkomen van de halteplaatsen langs de Provincialeweg. Onder het lijnnummer 54 werd voortaan 1x/uur de route via de dorpen gereden en vervolgens via Ternaard naar Dokkum. De route via de provincialeweg en Brantgum, inclusief de extra ritten in de spitsuren tot Holwerd, werden overgenomen door de nieuwe lijn 60. Daarnaast werd ook lijn 66 overgenomen door deze nieuwe lijn. In de avonduren en op zondag reed de bus echter alleen tussen Holwerd en Dokkum als belbus en werd alleen in de zomermaanden ook naar Leeuwarden gereden.

Voormalige route via de Veerdam (06-1997 - ...)
Halte
Route rsr.svg Holwerd, Stationsweg  
Route rsBr.svg Holwerd, Veerdam  
Route rsr.svg Holwerd, Stationsweg  

Op 24 mei 1998 werden ook de ritten op zaterdag op het traject Holwerd - Dokkum omgezet naar een belbus, weliswaar maar 1x per 2 uur. In de zomermaanden werd daarnaast niet meer gereden als stopdienst, de snelbus naar de Veerdam bleef dan weer wel rijden.

In de dienstregeling 2003 werd van maandag t/m vrijdag een basisuurdienst gereden, waarbij in de spitsrichting tussen Leeuwarden en Holwerd 2x/uur gereden werd. In de dal-, avonduren en het weekeinde werd tussen Holwerd en Dokkum als belbus gereden. Tijdens vakantieperioden werd slechts één rit in de spitsrichting tussen Dokkum en Holwerd als vaste bus gereden en reed de belbus daarna de hele dag.

In de dienstregeling 2007 werd in de tegenspitsrichting ('s ochtends naar Dokkum en 's middags naar Holwerd) en de daluren als belbus gereden tussen Dokkum en Holwerd.

Op 9 december 2012 ging de volgende concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân van start, nieuw hierbij was dat de concessies Schiermonnikoog en Stadsvervoer Leeuwarden toegevoegd waren. Na de aanbestedingsperiode kwam Arriva als winnaar uit de bus. Op het traject Holwerd - Dokkum vervielen alle ritten in de daluren tussen 09:00 - 12:30, vanwege de geringere bezetting vervielen tevens alle ritten in de avonduren na 18:30 en op zondag de gehele dag. Het alternatief voor de reizigers op die momenten was dan lijn 54. Daarnaast werden de vertrek- en aankomsttijden beter afgestemd met de overige buslijnen op het traject Leeuwarden - Stiens - Holwerd.

Op 15 december 2013 werden enkele ritten in de daluren ingekort van Hallum tot Stiens, maar gingen enkele ritten in de middagspits verder rijden van Hallum naar Holwerd. Hiermee werd in combinatie met lijn 54 een regelmatigere dienstregeling gereden tussen Leeuwarden en Stiens c.q. Holwerd. Op 14 december 2014 werden enkele ritten tot Hallum in de middagspits alweer geschrapt.

Op 6 maart 2016 werd een groot aantal ritten op weekdagen overdag en enkele ritten op zaterdag van de lijnen 54 en 60 afgesplitst en ondergebracht bij lijn 154. Lijn 60 rijdt sindsdien alleen in de spitsuren en na 12:00 uur tussen Dokkum en Holwerd. Op zaterdag rijdt iedere drie uur een bus op dit trajectdeel.