Lijn 51 Amsterdam CS - Amstelveen Westwijk

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Metro nieuw.svg
Metrolijn 51
Vervoerder(s) GVB
Concessie Stadsvervoer Amsterdam
Lijnsoort Metro
Stadsdienst Amsterdam
Lijnlogo Lijnkleur51.svg
Lijnkleur  51 
Materieel BN, CAF
Rijdt sinds 13 september 2004
Frequenties
Spits 8x/uur
Spits (vakantie) 6x/uur (zomer)
Dal 6-8x/uur
Dal (vakantie) 4x/uur (zomer)
Avond 4-6x/uur
Avond (vakantie) 4x/uur (zomer)
Zaterdag 4-6x/uur
Zaterdag (vakantie) 4x/uur (zomer)
Zondag 4-6x/uur
Zondag (vakantie) 4x/uur (zomer)
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak
Twee BN-stellen passeren de waterkering bij Poortwachter in Amstelveen, 2 maart 2010.
De route van lijn M51 in het Amsterdamse metronetwerk.

Lijn 51, ook wel de Amstelveenlijn genoemd, verbindt Amstelveen Westwijk met het Amsterdamse Centraal Station, en is 19,5 kilometer lang. De kenkleur van de lijn is oranje.

Lijn 51 is een bijzondere lijn, want deze lijn rijdt als metro tussen Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid en daar gaat de pantograaf omhoog, om contact te maken met de bovenleiding, en rijdt deze lijn verder als sneltram naar Amstelveen. Aangezien de metrostations geschikt zijn voor 3 meter breed materieel, maar de sneltramhaltes slechts voor 2,65 meter breed materieel, hebben de sneltrams treeplanken om de ruimte tussen het perron en de wagen op te vullen. Wanneer de metro zich ombouwt tot sneltram, worden deze treeplanken ingeklapt.

Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Stadsvervoer Amsterdam is de ov-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en dus binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 0,96 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,63. De korting geldt automatisch voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze groepen krijgen bij het reizen met een persoonlijke ov-chipkaart 34% leeftijdskorting. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer.

Tariefjaar en prijs (€)
2018 2019
0,155 0,162

Kaartsoorten

Wagenverkoop

Voorverkoop

Abonnementen

Route

19 km (4 km ondergronds) - 29 stations
Gemiddelde snelheid: 30 km/uur

Halte
Route 0sTr.svg Amsterdam, Centraal Station M52.png M53.png M54.png
Route rsMr.svg Amsterdam, Nieuwmarkt M53.png M54.png
Route rsMr.svg Amsterdam, Waterlooplein M53.png M54.png
Route rsMr.svg Amsterdam, Weesperplein M53.png M54.png
Route rsMr.svg Amsterdam, Wibautstraat M53.png M54.png
Route rsTr.svg Amsterdam, Amstelstation M53.png M54.png
Route rsMr.svg Amsterdam, Spaklerweg M53.png M54.png
Route rsMr.svg Duivendrecht, Overamstel M50.png
Route rsTr.svg Amsterdam, Station RAI M50.png
Route rsTr.svg Amsterdam, Station Zuid M50.png M52.png
Route rsSNr.svg Amsterdam, De Boelelaan/VU    
Route rsSNr.svg Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat    
Route rsSNr.svg Amsterdam, Van Boshuizenstraat    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Uilenstede    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Zonnestein    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Onderuit    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Oranjebaan    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Centrum    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Ouderkerkerlaan    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Sportlaan    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Marne    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Gondel    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Meent    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Brink    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Poortwachter    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Spinnerij    
Route rsSNr.svg Amstelveen, Sacharovlaan    
Route rsSN0.svg Amstelveen, Westwijk    

Geschiedenis

Over de Amstelveenlijn is lang gediscussieerd: Amsterdam was voorstander van een rendabele railverbinding naar de buurgemeente, maar Amstelveen was tevreden met de bestaande busdiensten en wilde alleen meewerken als het een metrolijn zou worden. Vanuit het Rijk bestond verzet tegen de aanleg van een metrolijn waar men de aanleg van een metro te duur vond. Het Rijk stelde geld beschikbaar voor de aanleg van een tram. Na onderhandelingen werd voor de gulden middenweg van een sneltram gekozen. In 1991 werd de bestaande tramlijn 5 doorgetrokken vanaf Station Zuid/WTC naar het centrum van Amstelveen en werd sneltramlijn 51 geïntroduceerd die over het bestaande metrotraject van het CS naar Spaklerweg liep en vandaar afboog, nog steeds als een volwaardige metro, naar Station Zuid/WTC. Vanaf daar liep de lijn over een geheel vrijliggende trambaan naar station Poortwachter in de Amstelveense wijk Middenhoven. De lijn is geopend op 1 december 1990. Aangezien lijn 5 een klassieke tramlijn is en lijn 51 tussen CS en Zuid een volwaardige metro, liggen op het gezamenlijke traject tussen Zuid en Oranjebaan zowel hoge als lage perrons. Het deel waar lijn 51 solo rijdt heeft enkel hoge perrons. De hoge perrons zijn 65 meter lang, wat precies genoeg is voor twee sneltramstellen.

Op 13 september 2004 is de lijn verlengd vanaf Poortwachter naar Westwijk. Hierbij is deels gebruik gemaakt van het dijklichaam wat resteerde van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijnen.

Op 13 december 2015 ging de frequentie op weekdagen tussen 14:00 en 15:30 uur omhoog van iedere 10 minuten naar iedere 8 minuten.

Op 7 januari 2019 verviel de halte Kronenburg (tussen Uilenstede en Zonnestein) (tijdelijk) vanwege de ombouw van de Amstelveenlijn. Omdat lijn 51 op korte termijn vervalt op dit traject is de vervangende halte niet geschikt gemaakt voor lijn 51.

Noord/Zuidlijn

De Noord/Zuidlijn zal in de beginjaren zijn zuidelijke eindpunt hebben op station Zuid. Na 2020 is het echter de bedoeling dat Station Zuid samen met de A10 onder de grond verdwijnen, om erboven plaats te maken voor kantoren en appartementen. In het kader van dit dokmodel zal het eindpunt van de Noord-Zuidlijn zuidwaarts verplaatst worden ter hoogte van de Vrije Universiteit; station Buitenveldert. Dit omdat er dan op Station Zuid niet meer gekeerd kan worden, gestopt wordt er uiteraard wel. Het dokmodel maakt ook een einde aan de mogelijkheid om aan te takken op lijn 51. Het noordelijke eindpunt van lijn 51 zou dan ook de Boelelaan/VU worden, waar overgestapt kan worden op de Noord/Zuidlijn en tram 5.

Capaciteit

De krappe capaciteit van het huidige materieel leidt tot een versnelde aanschaf van nieuw materieel. De huidige lijn heeft perrons die 2 stellen kunnen ontvangen. Dit is onvoldoende in de toekomst bij het groeien van de Zuidas in de functie als werklocatie van Amstelveen en de Vrije Universiteit. Ook vanwege de lage betrouwbaarheid van sneltrammaterieel geniet een metro-exploitatie de voorkeur. Een laatste argument op materieelgebied is dat éénzelfde materieelsoort op (een groot deel van) het metronet exploitatievoordelen met zich mee brengt. Denk bijvoorbeeld aan uitwisselingsmogelijkheden en onderhoud(scontracten). Als er overgestapt moet worden op de Noord/Zuidlijn op station Buitenveldert, wordt verwacht dat het aantal gebruikers van de 51 drastisch gaat afnemen.

Lijn 5, die wel een directe verbinding met het centrum van Amsterdam geeft, zal met capaciteitstekorten kampen. Om alle passagiers te kunnen vervoeren zouden er 30 trams per uur per richting nodig zijn. Dit staat haaks op de groei van het autoverkeer op de kruising De Boelelaan/Buitenveldertselaan, waar al deze trams nooit tussendoor kunnen zonder vertragingen. Ook is er in het centrum van Amsterdam, in bijvoorbeeld de Leidsestraat, geen ruimte voor al deze trams; de noodzaak voor dit aantal speelt daar ook veel minder. Een oplossing zou kunnen zijn om een alternatief eindpunt voor tram 5 te maken, om het overbodige deel uit het centrum te weren.

De stadsregio Amsterdam had in eerste instantie de intentie om de Amstelveenlijn om te bouwen tot metro. De voorkeursvariant was om de Amstelveenlijn aan te sluiten op de Noord/Zuidlijn. Eerste mogelijkheid hiervoor zou zijn dat het zuidelijke eindpunt van de Noord/Zuidlijn bij de huidige halte Sportlaan in Amstelveen gelegd wordt; lijn 51 zou dan een pendeltram tussen Sportlaan en Westwijk worden. Een andere optie was om de gehele Amstelveenlijn te vermetro'en. Zowel het ondergronds brengen van de Amstelveenlijn, als het verhoogd aanleggen van een metroviaduct is onderzocht.

Uiteindelijk heeft men besloten de Amstelveenlijn los te koppelen van het metronet en om te bouwen tot een regiotram. Dit besluit is voornamelijk voortgekomen uit financiële motieven. Er zullen uiteindelijk twee of drie tramlijnen vanuit Amstelveen naar Amsterdam gaan rijden. Eén of meerdere daarvan zouden eventueel verlengd kunnen worden naar Uithoorn.

Drukke spitstrajecten

Drukke trajecten tijdens de ochtendspits op lijn 51
Drukke trajecten tijdens de avondspits op lijn 51

Metro/sneltram 51 hoort samen met metro 50 tot de drukste metrolijnen van het Amsterdamse openbaar vervoer. Overvolle metro's zijn aan de orde van de dag. Tijdens het spitsuur is er soms geen doorkomen aan.

De grootste problemen doen zich voor tussen het Centraal Station en de Zuidas. In de ochtendspits is er vaak een groot capaciteitstekort in de richting van de Zuidas, in de avondspits juist richting het Centraal Station. De oorzaak ligt bij het feit dat er (nog) geen directe trein- of metroverbinding tussen CS en de Zuidas ligt, waardoor passagiers enkel lijn 51 kunnen nemen.

Zelfs in de tegenspitsrichting ('s ochtends richting het Centraal Station en 's avonds richting Station Zuid) is het vaak druk. Ook hier zijn de metro's vaak vol, maar het capaciteitsprobleem is iets minder groot.

Het sneltramtraject door Amstelveen is aanzienlijk minder druk. De lijn vormt hier een verbinding tussen Amstelveen en de Zuidas. 's Ochtends reizen er daarom veel passagiers naar Station Zuid toe en 's avonds vooral naar Amstelveen.