Lijn 321 Boekel Kerkstraat - Eindhoven Station

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Bus blauw.svg
Buslijn 321
Vervoerder(s) Bravo (Hermes)
Concessie Zuidoost-Brabant
Lijnsoort Streekbus
Formule Bravo direct.jpg
Materieel VDL Citea SLE-129
Rijdt sinds 11 december 2016
Voorganger(s) 21, 22, 121
Frequenties
Spits 2-8x/uur
Spits (vakantie) 2x/uur
Dal 2x/uur
Avond rijdt niet
Zaterdag rijdt niet
Zondag rijdt niet
Vragen? Zie onze OV Vraagbaak

Lijn 321 rijdt van Boekel via Gemert, Beek en Donk, Lieshout, Gerwen en Nuenen naar Eindhoven.

Dienstregeling

  • Tussen Gemert en Nuenen wordt een gezamenlijke route met lijn 322 gereden. Lijn 322 rijdt vervolgens via de HOV2 naar Woensel en verder naar Eindhoven.
  • Samen met lijn 322 wordt een kwartierdienst gereden op maandag t/m vrijdag overdag op het gedeelde traject. Tussen Nuenen en Eindhoven is er geen strakke kwartierdienst vanwege de afwijkende routes.
  • Buiten de schoolvakanties wordt er in de spitsuren in de betreffende richting gezamenlijk hoogfrequent gereden: tussen 7:00 en 8:00 wordt er 10x per uur naar Eindhoven gereden, daarna 7x per uur. In de middagspits wordt gezamenlijk 6-8x per uur naar Gemert gereden. Alle toegevoegde ritten worden door lijn 321 gereden.
Tariefinformatie

Reizen op saldo

In de concessie Zuidoost-Brabant is de OV-chipkaart op alle reguliere lijnen geldig. De prijs van een reis wordt bepaald door zowel het opstaptarief als kilometertarief.

Opstaptarief

Het opstaptarief is een vast bedrag dat wordt gerekend wanneer iemand voor de eerste keer incheckt in de bus, tram of metro. Wanneer men overstapt tussen twee verschillende bus-, tram- of metrolijnen en dus binnen 35 minuten opnieuw incheckt, hoeft het opstaptarief niet nogmaals betaald te worden. Het opstaptarief bedraagt € 0,96 wanneer er met vol tarief wordt gereisd. Indien met 34% korting wordt gereisd bedraagt het opstaptarief € 0,63. De korting geldt automatisch voor mensen die 65 jaar of ouder zijn en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar. Deze groepen krijgen bij het reizen met een persoonlijke OV-chipkaart 34% leeftijdskorting. In de nachtbussen en bij flexibele vormen van openbaar vervoer geldt in de meeste gevallen een afwijkend tarief.

Kilometertarief

Bovenop het opstaptarief komt een kilometertarief, dat afhankelijk is van de afstand tussen de in- en de uitstaphalte. Hieronder is een overzicht weergegeven met de prijzen per kilometer.

Tariefjaar en prijs (€)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
0,139 0,142 0,145 0,151 0,157 0,167

Wagenverkoop

Abonnementen

Route

Halte
Route 0sr.svg Boekel, Kerkstraat  
Route rhrr.svg Boekel, Nia Domo  
Route rsr.svg Boekel, Bergstraat  
Route rsr.svg Boekel, Berkhoek  
Route rsr.svg Gemert, Verreheide  
Route rsr.svgRoute 0sr.svg Gemert, Pastoor Poellplein    
Route rarr.svg Gemert, Komweg  
Route rsr.svg Gemert, West-Om/Heuvel  
Route rsr.svg Beek en Donk, Lieshoutseweg  
Route rsr.svg Beek en Donk, Muzenlaan  
Route rsr.svg Lieshout, Bavaria    
Route rsr.svg Lieshout, N615/Deense Hoek  
Route rsr.svg Gerwen, Kerkakkers  
Route rsBr.svg Nuenen, Nuenen Centrum    
Route rsr.svg Nuenen, Opetersepad  
Route rsr.svg Eindhoven, Koudenhoven  
Route rsr.svg Eindhoven, Van Oldebarneveltlaan  
Route rhlr.svg Eindhoven, Tu/e ingang De Wielen  
Route rhrr.svg Eindhoven, Hermes-remise  
Route rsT0.svg Eindhoven, Station  

Geschiedenis

In het verleden reed deze lijn als lijn 121 van Uden naar Eindhoven. De verbinding Uden - Gemert - Eindhoven gaat al terug tot circa de jaren 30 en is lange tijd een onderdeel geweest van de verbinding Nijmegen - Grave - Uden - Gemert - Nijmegen. Op 11 december 2016, met ingang van de nieuwe concessie, werd deze lijn omgenummerd naar 321.

Hierbij werd de lijn ingrijpend gewijzigd. De route werd ingekort tot Boekel Kerkstraat. Tussen Boekel en Uden gingen de lijnen 25 en 26 vanuit Helmond rijden. In het weekend in de avonduren verviel de verbinding geheel zonder alternatief omdat deze lijnen dan niet reden. Tussen Nuenen en Eindhoven werd voortaan via de HOV-baan naar Woensel gereden waardoor de reistijd naar Eindhoven toenam. Deze route werd overgenomen van de lijnen 21 en 22. In de spitsuren werd de frequentie in de betreffende spitsrichting opgevoerd. Deze ritten werden overgenomen van lijn 122 en deels uitgebreid. De gezamenlijke dienstregeling van lijn 321 en 322 kende meer ritten, dit was nodig om het wegvallen van gelede bussen in de spitsuren te compenseren. Tussen Nuenen en Eindhoven ging de frequentie omhoog in de avonduren van maandag t/m zaterdag en zaterdag overdag zodat samen met lijn 322 een kwartierdienst op dit traject geboden werd. Tussen Boekel en Nuenen bleven de frequenties in de avonduren en in het weekend gelijk.

Op 8 april 2017 werd de halte Boekel, Nia Domo in de richting van Boekel toegevoegd aan de route. De keerlus die vanaf december gereden werd bleek niet optimaal te zijn voor de 13-meter bussen en daarom werd voortaan via Nia Domo gereden.

Op 27 augustus 2017 werd de halte Roeklaan in Lieshout aan de route toegevoegd, voorheen werd hier wel langs gereden, echter zonder te stoppen.

Op 10 december 2017 werd lijn 321 ingrijpend gewijzigd. De lijn ging weer zijn oude route via de A270 rijden. Hierbij ging voortaan ook gestopt worden bij de haltes Koudenhoven en Van Oldenbarneveltlaan. Deze haltes werden door lijn 121 overgeslagen. Alle ritten in de avonduren en het weekend vervielen. Ter compensatie ging lijn 322 op deze tijdstippen 2x per uur rijden. Deze bleef de route via Woensel rijden. De toegevoegde ritten Eindhoven - Nuenen in de avonduren en op zaterdag vervielen geheel. Ter compensatie voor de route Eindhoven - Woensel - Nuenen ging lijn 404 op werkdagen buiten de vakantie doorrijden van het Summa College naar Nuenen. Tussen Boekel en Gemert bleef lijn 25 het enige alternatief in de avonduren en het weekend.

Voormalige route tussen Nuenen en Eindhoven
Halte
Route rsBr.svgRoute 0sBr.svg Nuenen, Nuenen Centrum  
Route rarr.svg Nuenen, Kerkstraat  
Route rsr.svg Nuenen, Geldropsedijk  
Route rsr.svg Nuenen, Nuenen West  
Route rsr.svg Eindhoven, Eckartdal  
Route rsr.svg Eindhoven, Summa College Sterrenlaan  
Route rsr.svg Eindhoven, Mercuriuslaan  
Route rsr.svg Eindhoven, Churchilllaan  
Route rsBr.svg Eindhoven, WoensXL/ZH Catharina  
Route rsr.svg Eindhoven, Generaal Pattonlaan  
Route rsr.svg Eindhoven, Europalaan  
Route rsr.svg Eindhoven, Fontys Rachelsmolen  
Route rsr.svg Eindhoven, Gildelaan  
Route rsT0.svg Eindhoven, Station  

In juni 2018 begon de reconstructie van de N615 van Beek en Donk naar Gerwen. Hierbij werd in Lieshout op de N615 ten hoogte van de Deense Hoek een nieuwe bushalte gerealiseerd, N615/Deense Hoek. Op 19 juli 2018 is de halte in gebruik genomen. Hierdoor verviel de noodzaak nog te stoppen op de halte Roeklaan. Per 2 september 2018 werd deze dan ook uit de dienstregeling verwijderd. Buurtbus 259 bleef deze halte bedienen. Per 2 september werd in Beek en Donk de halte Muzenlaan toegevoegd aan de route. Hierdoor verviel halte Het Laar, waar alleen buurtbus 259 stopte, die 100 meter westelijker was gesitueerd.

Voormalige route met halte Roeklaan
Halte
Route rsr.svg Lieshout, Bavaria  
Route rsr.svg Lieshout, Roeklaan  
Route rsr.svg Gerwen, Kerkakkers  

Op 28 april 2019 wijzigde de halte Eindhoven, TNO Eindhoven in Eindhoven, Tu/e ingang De Wielen.

Geschiedenis (Nijmegen -) Uden - Gemert - Eindhoven

De verbinding Eindhoven - Beek en Donk - Gemert - Uden (- Nijmegen) werd in het verleden bediend door de volgende lijnen: