Hanzeliner

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hanzeliner 330 op de Eekwal in Zwolle

De Hanzeliner was een HOV-busverbinding die op 4 september 2005 werd geïntroduceerd met het ingaan van de concessie IJsselmond (2005-2013).

Er gingen twee buslijnen onder deze formule rijden:

Lijn 330 tussen Zwolle en Lelystad was de opvolger van Interliner 330, die al sinds 6 november 1994 werd gereden door Midnet (per mei 1999 Connexxion). Lijn 341 was een nieuwe lijn tussen Zwolle en Emmeloord. Deze lijn werd echter op 26 augustus 2007 opgeheven vanwege tegenvallende passagiersaantallen.

De naam Hanzeliner refereert aan de Hanze, het verbond van handelssteden waartoe Zwolle en Kampen ooit behoorden. Een nieuwe spoorweg, de Hanzelijn, verving lijn 330 vanaf 9 december 2012.

Materieel

De Hanzeliner werd gereden met bussen van het type Volvo 8700LE van 14,5 meter. Deze waren uitgerust voor lange afstanden: ze waren voorzien van draadloos internet en comfortabele stoelen met veel beenruimte.

In eerste instantie waren deze bussen uitgerust om 100 km/u te kunnen rijden op een groot deel van de N50 tussen Kampen en Zwolle en op de A28 naar Zwolle. Alle stoelen waren daarom voorzien van veiligheidsgordels en staanplaatsen waren niet toegestaan. Optredende capaciteitsproblemen noodzaakte Connexxion er echter toe de maximumsnelheid te begrenzen tot 80 km/u, zodat er ook passagiers staand vervoerd konden worden.

Tarieven

Op de Hanzeliner gold het HOV-tarief. Dit tariefsysteem, wat tevens voor de interliner en Qliner wordt gebruikt, was net als de tarieven van NS gebaseerd op tariefeenheden. Het was niet uitwisselbaar: met Hanzeliner-vervoerbewijzen kon niet met de trein gereisd worden en andersom.

Behalve met de speciale Hanzeliner-vervoerbewijzen, kon ook met de strippenkaart en het sterabonnement van de Hanzeliner gebruik gemaakt worden. In de spitsuren was er een toeslag verschuldigd. Dit gold ook voor bijzondere kaartsoorten als de OV-dagkaart en Zomertour Plus.