Gebruiker:Roelof88/Tabel

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Route
1 Leeuwarden: Busstation - De Zwette - Westeinde Stadsbus Arriva Gebied.svg
2 Leeuwarden: Busstation - MCL - Aldlân Stadsbus Arriva Gebied.svg
3 Leeuwarden: Busstation - Schieringen - Heechterp - Camminghaburen Stadsbus Arriva Gebied.svg
4 Leeuwarden: Busstation - Huizum - Nijlân Stadsbus Arriva Gebied.svg
5 Leeuwarden: Busstation → Vegelinbuurt → Schepenbuurt → Aldlân → MCL → Nijlân → Huizum → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
6 Leeuwarden: Busstation → Valeriuskwartier → Bilgaard (→ Hogescholen) → Transvaalwijk → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
7 Leeuwarden: Busstation - Achter de Hoven - Zuiderburen Stadsbus Arriva Gebied.svg
8 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Bloemenbuurt - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva Gebied.svg
9 Leeuwarden: Busstation - Centrum Stadsbus Arriva Gebied.svg
13 Leeuwarden - Quatrebras - Noardburgum - Kootstertille - Drogeham - Harkema - Surhuisterveen - Rottevalle - Drachten Streekbus Arriva Gebied.svg
14 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Weper - Veenhuizen - Huis ter Heide - Assen Streekbus Arriva Gebied.svg
15 Leeuwarden: Busstation → Huizum → Nijlân → MCL → Aldlân → Schepenbuurt → Vegelinbuurt → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
16 Leeuwarden: Busstation → Transvaalwijk (→ Hogescholen) → Bilgaard → Valeriuskwartier → Busstation Stadsbus Arriva Gebied.svg
18 Leeuwarden: Busstation - Heechterp - Vrijheidswijk Stadsbus Arriva Gebied.svg
20 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Opeinde - Nijega - Sumar - Burgum - Quatrebras - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
21 Heerenveen - De Knipe - Langezwaag - Gorredijk - Lippenhuizen - Beetsterzwaag - Drachten - Sumar - Burgum - Quatrebas - Hurdegaryp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
22 Warten - Wergea - Goutum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
28 Heerenveen - Haskerdijken - Akkrum - Jirnsum - Grou - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
51 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Aldsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Dokkum Streekbus Arriva Gebied.svg
60 Dokkum - Waaxens - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
62 Buitenpost - Kollum - Oudwoude - Kollumerzwaag - De Westereen - Feanwâlden - Quatrebras - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
66 Holwerd Veerhaven - Holwerd Dorp - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
70 Leeuwarden - Bitgum - Berlitsum - Sint Annaparochie - Sint Jacobiparochie - Minnertsga Streekbus Arriva Gebied.svg
71 Kop Afsluitdijk - Zurich - Harlingen - Midlum - Wijnaldum - Pietersbierum - Sexbierum - Oosterbierum - Tzummarum - Minnertsga - Berlitsum - Bitgummole - Marssum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
72 Minnertsga - Sint Jacobiparochie - Sint Annaparochie - Vrouwenparochie - Stiens - Britsum - Koarnjum - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
73 Leeuwarden - Jelsum - Stiens - Sint Annaparochie/Alde Leie - Oude Bildtzijl Streekbus Arriva Gebied.svg
92 Bolsward - Wommels - Winsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
93 Sneek - Scharnegoutum - Easterwierum - Mantgum - Jorwert - Weidum - Jellum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
95 Joure - Terherne - Jirnsum - Reduzum - Wijtgaard - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
97 Leeuwarden - Menaam - Dronrijp - Franeker (- Herbaijum - Harlingen) Streekbus Arriva Gebied.svg
114 Leeuwarden - Garyp - Nijega - Drachten - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Hijkersmilde - Smilde - Bovensmilde - Assen Streekbus Arriva Gebied.svg
150 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Hijum - Feinsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
154 Dokkum - Hantum - Ternaard - Holwerd Dorp - Blije - Marrum - Hallum - Stiens - Jelsum - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
155 Leeuwarden - Quatrebras - Feanwâlden - Dokkum - Metslawier - Morra - Anjum - Lauwersoog Streekbus Arriva Gebied.svg
166 Holwerd Veerhaven - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
192 Bolsward - Wommels - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
320 Leeuwarden - Drachten - Heerenveen Streekbus Arriva Gebied.svg
350 Alkmaar - Den Oever - Kop Afsluitdijk - Leeuwarden Streekbus Arriva Gebied.svg
355 Leeuwarden - Dokkum Streekbus Arriva Gebied.svg
603 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort Schoolbus Arriva Gebied.svg
611 Leeuwarden: Busstation - Caparis Schoolbus Arriva Gebied.svg
612 Leeuwarden: Busstation - Hogescholen Schoolbus Arriva Gebied.svg
615 Leeuwarden: Busstation - Scholen Nijlân Schoolbus Arriva Gebied.svg
633 Leeuwarden: Busstation - Beursplein - Schieringen - Friese Poort - Kalverdijkje Schoolbus Arriva Gebied.svg
651 Leeuwarden - Ryptsjerk - Gytsjerk - Oentsjerk - Altsjerk - Readtsjerk - Rinsumageast - Damwâld - Wâlterswâld - Dokkum Schoolbus Arriva Gebied.svg
655 Anjum → Morra → Metslawier → Dokkum → Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
692 Makkum - Bolsward - Wommels - Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
695 Lemmer - Joure - Leeuwarden Schoolbus Arriva Gebied.svg
771 Opstapper: Miedum - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
772 Opstapper: Lekkum - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
773 Opstapper: Bartlehiem - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
774 Opstapper: Warstiens - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
775 Opstapper: Wyns - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
776 Opstapper: Swichum - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
777 Opstapper: Goutum - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
778 Opstapper: Warten - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
779 Opstapper: Wergea - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
780 Opstapper: Wirdum - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
781 Opstapper: Wytgaard - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
783 Opstapper: Goutum - Leeuwarden Belbus Arriva Gebied.svg
785 Opstapper: Leeuwarden: Dairy Campus - Busstation Belbus Arriva Gebied.svg