Gebruiker:Regenmaker/Routestripsymbolen

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hieronder zijn de door Regenmaker gemaakte routestripsymbolen weergegeven.

Symbool Code Code in routestrip Omschrijving
Route rsOr.svg Route_rsOr {{Rimg|rsOr}} Belangrijke overstaphalte
Route 0sOr.svg Route_0sOr {{Rimg|0sOr}} Begin belangrijke overstaphalte
Route rsO0.svg Route_rsO0 {{Rimg|rsO0}} Eind belangrijke overstaphalte
Route raOr.svg Route_raOr {{BRimg|raOr}} Belangrijke overstaphalte met aftakking rechts omhoog
Route rOar.svg Route_rOar {{BRimg|rOar}} Belangrijke overstaphalte met aftakking rechts omlaag
Route rhrrO.svg Route_rhrrO {{Rimg|rhrrO}} Belangrijke overstaphalte met links halte
Route rhlrO.svg Route_rhlrO {{Rimg|rhlrO}} Belangrijke overstaphalte met rechts halte
Route rsTHr.svg Route_rsTHr {{Rimg|rsTHr}} Tijdelijke halte
Route 0sTHr.svg Route_0sTHr {{Rimg|0sTHr}} Begin tijdelijke halte
Route rsTH0.svg Route_rsTH0 {{Rimg|rsTH0}} Eind tijdelijke halte
Route rTHhrr.svg Route_rTHhrr {{Rimg|rTHhrr}} Tijdelijke halte met links halte
Route rTHhlr.svg Route_rTHhlr {{Rimg|rTHhlr}} Tijdelijke halte met halte rechts
Route ralr v ralr.svg Route_ralr_v_ralr {{XBRimg|ralr_v_ralr}}
Route rlalr v ralr.svg Route_rlalr_v_ralr {{XBRimg|rlalr_v_ralr}}
Route ralr l ralr.svg Route_ralr_l_ralr {{XBRimg|ralr_l_ralr}}
Route rlalr l ralr.svg Route_rlalr_l_ralr {{XBRimg|rlalr_l_ralr}}
Route rarr v rarr.svg Route_rarr_v_rarr {{XBRimg|rarr_v_rarr}}
Route rarr l rarr.svg Route_rarr_l_rarr {{XBRimg|rarr_l_rarr}}
Route rDGr.svg Route_rDGr {{Rimg|rDGr}} Voor grens tussen Duitse deelstaten
Route rvr.svg Route_rvr {{Rimg|rvr}} Station dat alleen op verzoek bediend wordt
Route rhrar.svg Route_rlearhr {{BRimg|rhrar}}
Route rhlar.svg Route_rlearhl {{BRimg|rhlar}}
Route rahrr.svg Route_ra0lrhr {{BRimg|rahrr}}
Route rahlr.svg Route_ra0lrhl {{BRimg|rahlr}}
Route rhlal.svg Route_rlealhl {{BRimg|rhlal}}
Route rhral.svg Route_rlealhr {{BRimg|rhral}}
Route rTdar.svg Route_rTdar {{BRimg|rTdar}}
Route rTdear.svg Route_rTdear {{BRimg|rTdear}}
Route rBdear.svg Route_rBdear {{BRimg|rTdear}}
Route rdear.svg Route_rdear {{BRimg|rdear}}
Route rdearhl.svg Route_rdearhl {{BRimg|rdearhl}}
Route rdar.svg Route_rdar {{BRimg|rdar}}
Route rder.svg Route_rder {{BRimg|rder}}
Route rsVr.svg Route_rsVr {{Rimg|rsVr}} Veerhalte
Route 0sVr.svg Route_0sVr {{Rimg|0sVr}} Begin veerhalte
Route rsV0.svg Route_rsV0 {{Rimg|rsV0}} Eind veerhalte

Hieronder staan andere routestripsymbolen.

Symbool Code Code in routestrip Omschrijving
Route rsGr.png Route_rsGr {{Rimg|rsGr|png}} Rijksgrens aanduiding
Route rXhrr.svg Route_rXhrr {{Rimg|rXhrr}} Vervallende halte op de heenweg
Route rXhlr.svg Route_rXhlr {{Rimg|rXhlr}} Vervallende halte op de terugweg
Route rXrr.svg Route_rXrr {{BRimg|rXrr}}
Route 0XBr.svg Route_0XBr {{Rimg|0XBr}}
Route rXBr.svg Route_rXBr {{Rimg|rXBr}}
Route rXB0.svg Route_rXB0 {{Rimg|rXB0}}
Route rXSNr.svg Route_rXSNr {{Rimg|rXSNr}}
Route rX0.svg Route_rX0 {{Rimg|rX0}}
Route 0Xr.svg Route_0Xr {{Rimg|0Xr}}
Route rXr.svg Route_rXr {{Rimg|rXr}}
Route rrar v hrr.svg Route_rrar_v_hrr {{XBRimg|rrar_v_hrr}}
Route rrarar.svg Route_rrarar {{XBRimg|rrarar}}