Dienstregeling concessie Zuidoost-Fryslân 2011

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De dienstregeling 2011 voor de concessie Zuidoost-Fryslân liep van 2 januari 2011 t/m 7 januari 2012.

Lijnennet

Lijn Route
Stadsbus Drachten
12 Van Knobelsdorffplein - De Singels - De Drait - De Trisken
Streekbus
11 Buitenpost - Augustinusga - Akkrum - Surhuisterveen - Drachten - Nij Beets - Akkrum
13 Leeuwarden - Surhuisterveen - Drachten - Oldeberkoop - Noordwolde - Steenwijk
14 Leeuwarden - Nijega - Drachten - Donkerbroek - Oosterwolde - Veenhuizen - Assen
15 Heerenveen - Jubbega - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Assen
16 Wolvega - N351 - Oosterwolde
17 Heerenveen - Wolvega - Steggerda - Noordwolde - Boijl - Oosterwolde
18 Heerenveen - Nij Beets - Beetsterzwaag - Drachten - Haulerwijk - Assen
19 Leeuwarden - Burgum - Drachten - Ureterp - Wijnjewoude - Donkerbroek - Oosterwolde - Appelscha - Smilde - Bovensmilde - Assen
20 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - Drachten - Burgum - Leeuwarden
21 Heerenveen - Gorredijk - Beetsterzwaag - via A7 - Drachten
Qliner
310 Heerenveen - IBF (Heerenveen) - Drachten
320 Leeuwarden - Drachten
Buurtbus
101 Buitenpost - Augustinusga - Gerkesklooster - Stroobos - Lutjegast - Grootegast
104 Allardsoog - Gorredijk - Jonkerslân
107 Oldeberkoop - Oosterwolde - Appelscha
108 Wolvega → Scherpenzeel → Langelille → Wolvega
Skoallebus (schoolbus)
511 Gorredijk - Tijnje - Uilesprong - Aldeboarn - Akkrum
512 Drachten - Ureterp - Frieschepalen - Bakkeveen - Wijnjewoude - Hemrik - Lippenhuizen - Gorredijk
521 Schoolbus Heerenveen

Wijzigingen per 2 januari 2011

Algemeen

 • Op diverse lijnen zijn diverse ritten aangepast om betere aansluitingen te realiseren, ook zijn op diverse lijnen enkele slecht bezette ritten vervallen.
 • Naast de standaard-, weekend- en de vakantiedienstregeling werd ook een speciale zomervakantiedienstregeling geïntroduceerd. In de zomer is namelijk gebleken dat veel lijnen nagenoeg leeg reden. Om dit te voorkomen is flink gesneden in het aantal diensten in de zomervakantie.
 • De aansluitingen op het knooppunt Noordwolde weer goed op elkaar afgestemd. Hierdoor worden in alle richtingen goede overstappen aangeboden.

Wijzigingen per lijn

 • Lijn 11 (Buitenpost - Akkrum): In de normale dienstregeling vervallen de ritten 11013, 11015, 11014 en 11016 tussen Buitenpost en Drachten vanwege de lage bezetting. In de zomervakantie vervallen alle ritten vanwege een te lage bezetting.
 • Lijn 12 (Stadsdienst Drachten): Op maandag t/m vrijdag worden enkele ritten verschoven, hierdoor komt de eerste bus rond 6.00 op het Knobelsdorffplein aan. In de zomervakantie wordt voortaan een uurdienst gereden i.p.v. een halfuursdienst en op zondag vervallen alle ritten vanwege de lage bezetting.
 • Lijn 13 (Leeuwarden - Steenwijk): De vertrek- en aankomsttijden zijn verschoven zodat de aansluitingen in Noordwolde weer goed op elkaar afgestemd zijn.
 • Lijn 14 (Leeuwarden - Assen): In de zomervakantie wordt de frequentie verlaagd naar een uurdienst. In combinatie met de Qliner blijft een halfuursdienst gewaarborgd tussen Leeuwarden en Drachten. Op zondag zijn de vertrek- en aankomsttijden iets verschoven, de eerste rit rijdt voortaan eerder.
 • Lijn 15 (Heerenveen - Assen): De verdichtingsrit die op maandag t/m vrijdag gereden wordt vervalt. Reizigers van deze rit kunnen gebruik maken van de reguliere rit die ongeveer 15 minuten eerder vertrekt.
 • Lijn 16 (Wolvega - Oosterwolde): Het traject Oosterwolde - Assen wordt overgenomen door lijn 19. In Wolvega worden de haltes Tulpstraat en Hoofdstraat Oost (nabij het gemeentehuis) toegevoegd. Bij wijze van proef gaat de bus door het dorp Nijeholtpade rijden, dit dorp heeft namelijk geen halte aan de Provinciale Weg.
 • Lijn 17 (Heerenveen - Oosterwolde): In de zomervakantie vervalt het traject Noordwolde - Oosterwolde vanwege de lage bezetting. Vanuit Oosterwolde vertrekt de bus ongeveer 10 minuten eerder voor een betere aansluiting in Noordwolde en Wolvega. Vanuit Heerenveen vertrekt de bus ongeveer twee minuten eerder. Hierdoor is de overstap in Wolvega (vanaf de trein uit Leeuwarden) erg krap geworden. Deze aansluiting is dan ook niet meer gegarandeerd.In Wolvega worden de haltes Tulpstraat en Hoofdstraat Oost (nabij het gemeentehuis) toegevoegd.
 • Lijn 18 (Heerenveen - Assen): De route door het dorp Nij Beets wordt niet meer gereden, de bus stopt voortaan alleen nog aan de rand van het dorp. In de normale dienstregeling wordt 's ochtends één extra rit naar Drachten gereden. Op overige momenten vervallen enkele slecht bezette ritten.
 • Lijn 19 (Assen - Leeuwarden): De route is uitgebreid met het traject Oosterwolde - Assen van lijn 16. Op bepaalde momenten gaat de bus vaker rijden.
 • Lijn 20 (Heerenveen - Leeuwarden): In de spitsuren gaan enkele extra ritten rijden ten behoeve van scholieren in Heerenveen.
 • Lijn 21 (Heerenveen - Drachten): In de spitsuren zijn de ritten van Skoallebus 521 opgenomen in de reguliere lijn.
 • Lijn 310 (Heerenveen - Drachten): Van maandag t/m vrijdag vervallen de verdichtingsritten vanwege de lage bezetting.
 • Lijn 320 (Leeuwarden - Drachten): Van maandag t/m vrijdag is één extra rit toegevoegd.
 • Lijn 511 (Gorredijk - Akkrum): Deze Skoallebus rijdt alleen nog tussen de herfst- en meivakantie.
 • Lijn 512 (Drachten - Gorredijk): Deze Skoallebus rijdt alleen nog tussen de herfst- en meivakantie.
 • Lijn 513 (Leeuwarden - Drachten): Dit lijnnummer komt te vervallen. De ritten zijn opgenomen in de reguliere lijn 13.
 • Lijn 517 (Noordwolde - Oosterwolde): Dit lijnnummer komt te vervallen. De ritten zijn opgenomen in de reguliere lijn 17.
 • Lijn 518 (Haulerwijk - Drachten): Dit lijnnummer komt te vervallen. De rit is opgenomen in de reguliere lijn 18.
 • Lijn 521 (Heerenveen - Leeuwarden): Het traject tussen station Heerenveen en Leeuwarden komt te vervallen. Binnen Heerenveen blijven onder hetzelfde lijnnummer wel enkele ritten rijden.