Dienstregeling concessie Noord- en Zuidwest-Fryslân 2011

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 12 december 2010 gaat de nieuwe dienstregeling in, deze wijzigingen zijn hieronder te vinden.

Wijzigingen per lijn

Over het algemeen geldt voor alle lijnen dat de vertrektijden wijzigen.

Op zondag is de dienstregeling van lijn 28 met ongeveer een half uur verschoven, om zo een betere spreiding te krijgen met de NS-trein.

Geeft in Spannenburg op werkdagen een overstap op lijn 42 richting Sneek

Dienstregeling is op werkdagen met ongeveer een kwartier verschoven. Hierdoor is er op werkdagen een aansluiting op lijn 41 mogelijk te Spannenburg.

In de ochtendspits vertrekt er een extra rit uit Balk naar Sneek.

Dagelijks vertrekt lijn 50 in de avonduren vijf minuten later uit Leeuwarden, zodat de aansluiting vanaf de IC uit Zwolle overgenomen kan worden.

Lijn 97 wordt verlengd van Harlingen naar de Kop Afsluitdijk. De vertrektijden wijzigen.

Een nieuwe lijn in de spitsuren tussen Heerenveen en Bolsward.

Lijn 99 rijdt in de vakantieperioden tweemaal per uur tussen Bolsward en Heerenveen.

Deze lijn rijdt in Alkmaar een andere route. Er wordt gereden via de Kanaalkade, de centrumhalte in Alkmaar.

Deze lijn komt te vervallen.

Wijzigingen per 3 juli 2011

De vertrektijden van alle lijnen wijzigen met enkele minuten.

Enkele slecht bezette ochtendspitsritten komen te vervallen.

Alle ritten rijden een groter rondje door de wijk Houtmolen, deze ritten rijden allemaal met de klok mee. De vertrektijden wijzigen met ongeveer 15 minuten.

In het weekend vertrekt de bus 6 minuten later zodat de aansluiting uit Zwolle overgenomen wordt.

De ritten die nu in Holwerd eindigen worden ingekort tot Ferwert.

De ritten die nu in Holwerd eindigen worden ingekort tot Hallum.

De eerste 2 ritten die nu nog als stopdienst rijden tussen Leeuwarden en Holwerd gaan ook als sneldienst rijden. Voor de tussengelegen halten kan gereisd worden met lijn 54 of 60.

In Berlikum worden twee haltes toegevoegd en in Beetgumermolen wordt een halte toegevoegd.

De vertrektijden worden ongeveer een halfuur verschoven.

Het traject tussen Harlingen en Kop Afsluitdijk komt weer te vervallen. Het traject wordt overgenomen door de nieuwe lijn 132.

Beide lijnen rijden niet meer in de avonduren en op zondag. Op die momenten rijdt lijn 199 tussen Heerenveen, Joure, Bolsward en Harlingen/

Een nieuwe lijn, die het traject van lijn 97 overneemt tussen Harlingen en de Afsluitdijk.

Rondom Alkmaar wordt extra rijtijd ingeroosterd als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte.