Dienstregeling concessie GGD 2007

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 10 december 2006 gaat de nieuwe dienstregeling voor de concessie GGD in. Deze kenmerkt zich vooral door de vele wijzigingen in de vertrektijden.

Wijzigingen per lijn

Stadsdienst Groningen

Op werkdagen wordt er één extra rit in de middag aansluitend op de winkeltijden. In de kleine vakanties gaat de frequentie tussen Station Noord en het Martini ziekenhuis naar naar 4x per uur.

In de kleine vakanties wordt de frequentie verhoogd naar 4x per uur. Vanwege de vele verkochte Eurokaartjes wordt er extra rijtijd ingepland.

In combinatie met de lijnen 7 en 8 zijn de rijtijden aangepast.

In de kleine vakanties wordt de frequentie verhoogd naar 4x per uur. Vanwege de vele verkochte Eurokaartjes wordt er extra rijtijd ingepland.

Er wordt weer rechtstreeks via het Hoendiep gereden.

Op werkdagen buiten de vakanties wordt de frequentie verhoogd naar 6x per uur. In de kleine vakanties wordt de frequentie verhoogd naar 4x per uur.
's Avonds en in het weekend wordt er 2x per uur tot de Reitdiephaven gereden. De ritten naar Zuidhorn worden ongeveer een kwartier verschoven, voor een betere aansluiting op de treinen naar Leeuwarden.

Op werkdagen buiten de vakanties wordt de frequentie verhoogd naar 6x per uur. In de ochtendspits worden enkele ritten non-stop naar Zernike gereden onder nummer 615.

Gedurende de spits op werkdagen wordt de frequentie verhoogd naar 4x per uur. De avond- en weekendbediening wordt overgenomen door een grote bus, daar de taxi onvoldoende capaciteit biedt.

De frequentie wordt verhoogd naar 6x per uur.

Stadsdienst Assen

Deze lijnen worden geknipt op het station. Lijn 4 rijdt van het station naar Marsdijk en lijn 5 van het station naar Kloosterveen.

Streeklijnen

Ongewijzigd. De laatste rit richting Groningen rijdt voortaan 30 minuten vroeger.

De vertrektijden worden ongeveer 3 à 5 minuten vervroegd.

De vertrektijden worden ongeveer 20 minuten vervroegd.

De vertrektijden worden met 2 minuten verschoven. Er wordt extra rijtijd ingeroosterd tussen Assen en Vries.

Op werkdagen buiten de vakanties een uursdienst Assen - Groningen, tijdens vakanties en weekenden een lijntaxi Assen - Annen. De rijtijden worden met 20 à 30 minuten verschoven.

De rechtstreekse verbinding tussen Groningen en Emmen langs alle Hondsrugdorpen wordt hersteld. 's Avonds en op zondag blijft deze lijn een lijntaxi tussen Emmen en Annen. De vertrektijden worden ongeveer 20 minuten verschoven, de aansluiting op lijn 24 in Borger gaat verloren.

De vertrektijden 's avonds en zondag worden ongeveer 10 minuten vervroegd.

De vertrektijden worden ongeveer 18 minuten verschoven.

De ritten worden ongeveer 10 minuten verschoven. Enkele lijntaxiritten op zondag zijn vervangen door een vaste bus en in Appingedam gaan enkele ritten via bedrijventerrein Fivelpoort rijden.

De ritten worden 5 à 10 minuten verschoven.

De koppeling met lijn 83 vervalt. In Groningen gaan alle ritten via het Overwinningsplein rijden.

De koppeling met lijn 82 vervalt. Voortaan wordt er niet meer via Nieuw-Roden gereden, hiervoor kan op het busstation worden overgestapt.

Buiten de ochtendspits worden de ritten ongeveer 20 minuten vervroegd. De vertrektijden vanaf Groningen worden ongeveer 14 minuten verschoven.

De vertrektijden in beide richtingen worden ongeveer 16 minuten vervroegd.

De vertrektijden in beide richting worden ongeveer een kwartier verschoven.

Richting Groningen wordt de route gewijzigd vanwege werkzaamheden aan het Julianaplein. Er komt ongeveer 3 minuten rijtijd bij.

De vertrektijden overdag worden ongeveer 3 minuten vervroegd. In de avonduren worden de vertrektijden ongeveer een kwartier vervroegd. Hierdoor vervalt de aansluiting vanaf de trein in Delfzijl vanwege het lage aantal overstappers.

Door gewijzigde tijden worden de bus- en treinaansluitingen in Groningen verbeterd.

De ritten worden ongeveer 10 minuten verschoven, in Groningen gaan enkele ritten via de keerlus Europapark (Boumaboulevard) rijden. In Appingedam rijden enkele ritten via bedrijventerrein Fivelpoort.

Spits- / Schoolbussen

De vertrektijden worden ongeveer 3 minuten vervroegd.

De ritten zijn volledig afgestemd op lijn 73. De meeste ritten zijn daarom 20 à 30 minuten verschoven.

Alle ritten worden ongeveer 20 minuten verschoven.

In Groningen gaan alle ritten via de keerlus Europapark (Boumaboulevard) rijden. De ritten worden ongeveer 5 à 10 minuten verschoven.

Alle ritten gaan rijden via de keerlus Europapark (Boumaboulevard) en enkele ritten zijn ongeveer 20 à 30 minuten verschoven i.v.m. aansluitingen in Winschoten.

Het lijnnummer wordt gewijzigd naar 638. De vertrektijden worden ongeveer 20 minuten vervroegd.

De middagritten worden ongeveer 13 minuten vervroegd. Voortaan biedt lijn 659 de aansluiting op lijn 24 in Borger.

Alle ritten gaan voortaan rijden via de keerlus Europapark (Boumaboulevard). Enkele ritten zijn ongeveer 20 minuten verschoven.

Op verzoek wordt er extra gestopt bij Westlaren N34.

De middagritten worden ongeveer 10 minuten vervroegd.

Overigen

Richting Vries worden de rijtijden ongeveer 30 minuten verschoven. De avondritten van lijn 58 zijn eveneens geïntegreerd in deze lijn 44.

De vertrektijden worden enkele minuten verschoven.

De meeste ritten zijn ongeveer 15 minuten verschoven.

Qliners

Bij Annen en Westlaren wordt alleen op verzoek gestopt.

Deze lijn wordt gekoppeld met Qliner 318, daardoor wijzigen de vertrektijden. De aansluiting op de treinen blijft gehandhaafd.

Deze lijn stopt voortaan op verzoek ook bij Westlaren.

Richting Groningen wordt de route gewijzigd vanwege werkzaamheden aan het Julianaplein. Er komt ongeveer 3 minuten extra rijtijd bij.

Richting Groningen wordt de route gewijzigd vanwege werkzaamheden aan het Julianaplein. Er komt ongeveer 3 minuten extra rijtijd bij.

Richting Groningen wordt de route gewijzigd vanwege werkzaamheden aan het Julianaplein. Er komt ongeveer 3 minuten extra rijtijd bij.

In beide richting komt er een extra vroege rit. De vertrektijden worden met enkele minuten vervroegd.

De vertrektijden worden met enkele minuten gewijzigd.

Er komen extra ritten bij, vanwege het gestegen vervoersaanbod.

Er komen extra ritten bij, vanwege het gestegen vervoersaanbod.