Concessie IJssel-Vecht (2021-2030)

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
IJssel-Vecht
OV-autoriteit Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel
Vervoerder(s) Keolis Nederland (RRReis)
Duur 10 jaar
Periode 13.12.2020 - 14.12.2030
Voorganger(s) Midden Overijssel
IJsselmond
Veluwe
Stadsvervoer Lelystad
Concessietabel - Concessiekaart

De concessie IJssel-Vecht is één van de drie concessies die gezamenlijk door de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel zijn ontwikkeld. De concessie omvat een uitgestrekt gebied dat reikt van Steenwijk in het noorden tot aan Apeldoorn in het zuiden en van Hardenberg in het oosten tot aan Zeewolde in het westen. De concessie zal onder de merknaam RRReis worden uitgevoerd.

In eerste instantie was het onzeker of de concessie Stadsvervoer Lelystad onderdeel ging uitmaken van de concessie IJssel-Vecht, dit omdat de provincie Flevoland de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer had gedelegeerd aan de gemeente Lelystad. De gemeente Lelystad zag niks in het opgaan van de stadsdienst Lelystad in de concessie IJssel-Vecht. Hierdoor zou namelijk de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer verloren gaan. De gemeente zag liever dat enkele streeklijnen uit IJsselmond worden overgeheveld naar een nieuwe stadsdienstconcessie voor Lelystad, zodat een meer samenhangend netwerk kan worden aangeboden. Op 8 mei 2018 besloten de gedeputeerde staten van de provincie Flevoland om de stadsdienst van Lelystad onder te brengen bij de concessie IJssel-Vecht. Wel behield de gemeente Lelystad een zwaarwegende adviserende rol in het stadsvervoer. Een voorwaarde die de gemeente eiste voor het opgaan in de concessie IJssel-Vecht.

Ontwikkeling van het concessiegebied

De concessie IJssel-Vecht is een samenvoeging van delen van de concessies IJsselmond, Midden Overijssel, Stadsvervoer Lelystad en Veluwe. Aangezien deze concessies verschillende looptijden hebben wordt de concessie stukje bij beetje vormgegeven. Hieronder is het stappenplan weergegeven.

  1. December 2020: de start van de concessie waarbij de concessies Midden Overijssel en Veluwe deel uitmaken van het concessiegebied.
  2. September 2021: de concessie Stadsvervoer Lelystad wordt toegevoegd aan het concessiegebied.
  3. December 2022: de gemeenten Barneveld, Ede en Wageningen worden afgesplitst en ondergebracht bij de concessie Rijn-Waal.
  4. December 2023: de concessie IJsselmond wordt toegevoegd aan het concessiegebied en de gemeenten Deventer en Brummen worden afgesplitst en ondergebracht bij de concessie Berkel-Dinkel. De concessie IJssel-Vecht is dan compleet.

De provincie Overijssel was in de tweede helft van 2018 aan het onderzoeken hoe het half jaar tussen het einde van concessie Midden Overijssel en de beoogde start van de concessie in december 2020 overbrugd kon worden. Uiteindelijk is gekozen voor een overgangsperiode waarbij de concessiehouder ook het laatste half jaar de lijnen in het gebied exploiteert. Daarnaast werd gekeken of de laatste drie jaar van de concessie IJsselmond afgekocht kon worden. Hierover waren de provincies Flevoland en Overijssel in gesprek met Connexxion. Uiteinderlijk bleef de einddatum in december 2023 onveranderd.

Aanbesteding

In het voorjaar van 2017 hebben de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel besloten de handen in één te slaan en de aanbesteding van de openbaar vervoer concessies in de drie provincies gezamenlijk aan te pakken. De eerste stap richting de nieuwe concessies werd eind 2017 gemaakt, toen het concept nota van uitgangspunten (NvU) werd gepresenteerd. In het NvU kwam naar voren dat de concessie-indeling volledig werd gewijzigd. Reden hiervoor was om reizigers minder hinder te laten ondervinden van de concessiegrenzen. Ook moesten de concessies aantrekkelijk genoeg blijven voor de vervoerders. In het NvU werd tevens gemeld dat het stadsvervoer aan het begin van de concessie volledig zero-emissie zal worden.

Op 4 september 2018 werd het concept programma van eisen (PvE) openbaar gemaakt. Deze werd in de daarop volgende weken voorgelegd aan vervoerders en andere belanghebbende partijen, zoals gemeentes en de ROCOV's. Op 6 februari 2019 werd het definitieve PvE vastgesteld, waarin ondere andere voor de stadsdienst Apeldoorn hogere minimumeisen werden vastgelegd dan in het concept PvE. Vooral belangrijk is de transitie naar zero emission (ZE) voertuigen.

De inschrijfdeadline voor de concessie liep 3 juli 2019 af. Op dat moment werd bekend dat de vier vervoerders Arriva, Connexxion, EBS en Keolis Nederland zich hadden ingeschreven. Op 24 september 2019 werd bekend gemaakt dat de concessie gegund is aan Keolis. Na de bezwaarperiode van zes weken werd de gunning aan Keolis op 6 november 2019 definitief.

Materieel

Serie Type Inzet Opmerkingen Afbeelding
4201 - 4208 Mercedes-Benz CapaCity Drukke stadslijnen Zwolle Komen over van de concessie Midden Overijssel. Achtergrondkleur.jpg
5201 - 5211 Mercedes-Benz Citaro CNG Regio Ede Tijdelijke bussen. Komen over van de concessie Veluwe Achtergrondkleur.jpg
5258 - 5279 Mercedes-Benz Citaro G CNG Regio Ede Tijdelijke bussen. Komen over van de concessie Veluwe Achtergrondkleur.jpg
n.n.b. (205 stuks) BYD K9UB Stads- en streeklijnen Achtergrondkleur.jpg
n.n.b. (43 stuks) BYD K9UE ComfortRRReis Achtergrondkleur.jpg
n.n.b. (11 stuks) BYD K7 Minder drukke lijnen Achtergrondkleur.jpg
n.n.b. Tribus Civitas Buurtbus Achtergrondkleur.jpg
n.n.b. Volkswagen Crafter Rustige stads- en streeklijnen Achtergrondkleur.jpg