Wijzigingen concessie Duin- en Bollenstreek/Leiden Rijnstreek/Midden-Holland 2011

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Op 12 december 2010 gaat de nieuwe dienstregeling in, een (nog) voorlopige lijst van wijzigingen is hier te vinden.

Wijzigingen per lijn

Stadsdienst Leiden

Deze lijn vervalt. De routes worden overgenomen door lijn 186/187 (zie ook lijn 186/187).

Stadsdienst Gouda

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Stadsdienst Alphen a/d Rijn

Geen noemenswaardige wijzigingen.

Streekdienst

Lijn 32 wordt geknipt te Leiden Centraal. Vanwege de lengte van deze lijn komt de betrouwbaarheid dat niet ten goede. Door de lijn te splitsen kan de dienstregeling veel betrouwbaarder uitgevoerd worden.
Tussen Zoetermeer en Leiden blijft het lijn 32 rijden en tussen Leiden en Katwijk gaat lijn 33 rijden.

Dit wordt een nieuw lijnnummer voor het afgesplitste deel van lijn 32 tussen Katwijk, Leiden en Zoetermeer. Voorts zal lijn 33 via het Bio Science Park gaan rijden.

Voorts zal lijn 44 gaan rijden via het Bio Science Park en de nieuwbouwwijk Nieuw-Rhijngeest. Buiten de spitsuren zal lijn 44 de huidige route blijven rijden tussen Leiden en Noordwijk.

De frequentie (met name in de spits) zal bezien worden in relatie tot ingebruikname van station Sassenheim.
Lijn 50 zal via station Sassenheim verlegd worden zodra de doorgaande route vanaf de Warmonderweg en vanaf de Wasbeekerlaan beschikbaar is.

In de ochtendspits zal een extra rit geboden worden van Noordwijkerhout, Brink naar Leiden CS (vertrek 7:27 / aankomst 8:15 uur).

Vooralsnog geen wijzigingen. Eventueel wordt geopperd om lijn 61 door te trekken naar station Sassenheim, zodra de ontsluiting vanaf de Wasbeekerlaan gereed is. Lisse noord en Sassenheim zuid krijgen daarmee ook een verbinding met station Sassenheim.

De vervoerwaarde van deze lijn wordt bezien in relatie tot ingebruikname van station Sassenheim en de voorstellen om lijn 52 en/of 61 van Lisse naar station Sassenheim te laten rijden.

Voorgesteld wordt om een extra rit te bieden van Nieuwveen naar Alphen aan den Rijn (vertrek 7:26 / aankomst 8:12 uur)

Voorgesteld wordt om rit 54 (vertrek 18:38) te vervroegen en om 18:26 uur via de dagroute (via bedrijventerrein Bodegraven) te laten rijden en een extra rit te bieden om 19:08 uur via de avondroute in Bodegraven van Gouda naar Bodegraven en om 19:33 van Bodegraven naar Gouda.

Vanwege het vervallen van lijn 28 wordt de route van lijn 186/187 verlegd via de Grote Polder en Roomburg. Na Leiden CS wordt doorgereden naar het Diaconessenhuis en Oegstgeest Haaswijk. De frequentie van lijn 186 blijft ongewijzigd. Lijn 187 rijdt maandag t/m vrijdag overdag 1x per uur tot de Grote Polder. In de avonduren en het weekend rijdt lijn 187 1x per uur tot Leiden Roomburg.

Uit de analyse van de bezettingscijfers van lijn 193 blijkt dat het aantal reizigers tussen Lekkerkerk en Gouda niet al te hoog is, terwijl de capaciteit op lijn 197 tussen Bergambacht en Gouda op sommige momenten onvoldoende is. Lijn 193 rijdt op werkdagen via Bergambacht. Lijn 197 wordt daarmee ontlast en de passagiers uit Krimpen a/d Lek en Lekkerkerk kunnen dan tevens overstappen op lijn 197, 195 en 295 richting Schoonhoven/Utrecht.

Er zullen 2 extra ritten te geboden worden in de ochtendspits van Schoonhoven naar Gouda. Dit is nodig om de benodigde capaciteit te bieden: de ochtendritten zijn nu al erg druk op lijn 197 en er komen dan de overstappende passagiers bij van lijn 193 als deze ingekort wordt tot Bergambacht.
Daarmee worden er per saldo meer zitplaatsen aangeboden en hoeven er minder mensen vanuit Bergambacht te staan naar Gouda.

De frequentie in de daluren tussen 9:30 ten 14:00 uur wordt verhoogd naar een kwartierdienst. De vervoervraag tussen Zoetermeer en Leiden in deze uren is dusdanig hoog dat een halfuurdienst niet volstaat.

Er zal een extra rit geboden worden in de ochtend richting lijn Leiden. Voorts wordt lijn 256 verlengd naar Schiphol via de huidige route van lijn 370. Een goede OV-verbinding op de relatie Roelofarendsveen - Schiphol ontbreekt momenteel.

Lijn 370 zal niet meer door gaan rijden naar Amsterdam. Alle ritten zullen eindigen te Schiphol.

Beide lijnen zullen gaan eindigen bij Station Alphen a/d Rijn. Lijn 381 zal voortaan via Ridderhof gaan rijden en 380 via Kerk en Zanen.

Lijn 382 zal voortaan bij Waddinxveen de snelweg al opgaan. Moerkapelle behoudt zijn directe verbinding met lijn 383.