BISON

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het platform Beheer Informatie Standaarden Openbaar Vervoer Nederland (meestal afgekort als BISON) faciliteert het opstellen, beheren, harmoniseren en het bewaken van standaarden voor ov-gegevens. Het doel van dit platform is het vergroten van de interoperabiliteit van ov-gegevens en applicaties die deze gegevens gebruiken.

In BISON hebben vertegenwoordigers van provincies, stadsregio's, rijksoverheid, infrabeheerders, vervoerders, marktpartijen en reizigersorganisaties plaatsgenomen. Deze partijen werken samen in de verschillende onderdelen.

Geschiedenis

BISON werd in 2008 opgericht in opdracht van het Nationale Mobiliteits Beraad (NMB). Het platform kreeg als doelstelling het ontwikkelen, beheren van exploiteren van informatiestandaarden voor accurate uitwisseling van informatie tussen partijen in het openbaar vervoer, en in het bijzonder op het gebied van dynamische reisinformatie.[1] Sinds de oprichting zijn diverse standaarden vastgesteld en hernieuwd.

Organisatie

BISON bestaat uit een organisatie met een Strategic Committee, een Change Advisory Board en werkgroepen.

Strategic Committee

Het Strategic Committee neemt beslissingen over de strategie van BISON. Het zet lijnen, en beslist over de standaardisatie en uitvoering. Per groep belanghebbenden is er in het strategic committee een vertegenwoordiger. Een conceptversie van een standaard kan door het Strategic Committee worden verklaard tot een officiële release.

Change Advisory Board

Het Change Advisor Board adviseert over wijzigingen in standaarden. Een forum van specialisten uit de branche adviseert het Strategic Committee over wijzigingen voortkomend uit de werkgroepen.

Werkgroepen

Een werkgroep werkt een bepaald subproject uit, zoals het schrijven zijn van nieuwe standaard of specificatie.

Standaarden

Door BISON zijn verschillende standaarden vastgesteld, welke koppelvlakken worden genoemd. Ieder koppelvlak bestrijkt een gedeelte van uit te wisselen gegevens in het ov-domein.

Koppelvlakken zijn een serie documenten en technische bestanden, die samen een set organisatorische, technische en inhoudelijke afspraken omvatten voor het uitwisselen van ov-gegevens.[2] Doordat in de koppelvlakken exact omschreven is op welke wijze gegevens uitgewisseld moeten worden, wisselen alle partijen die met de gegevens werken deze op dezelfde wijze uit en kunnen zowel de gegevens als de gebruikte applicaties hergebruikt worden.

De koppelvlakken worden door een groot aantal partijen gebruikt. Data die wordt uitgewisseld volgens deze koppelvlakken wordt gebruikt voor reisplanners, apps, DRIS-schermen en andere toepassingen.

Vastgestelde koppelvlakken

 • Koppelvlak 1: Dienstregeling
 • Koppelvlak 4: Dynamische Perrontoewijzing
 • Koppelvlak 5: Procesresultaat van Dynamische Perrontoewijzing
 • Koppelvlak 6: Actuele Punctualiteit
 • Koppelvlak 7/8: Geplande en Actuele Reisinformatie op haltes
 • Koppelvlak 9: KAR Meldpunten
 • Koppelvlak 15: Vrije teksten
 • Koppelvlak 17: Mutaties op Operationeel Proces
 • Koppelvlak 19: Actuele Haltetijden
 • Koppelvlak 20: Tijdelijke mutaties op geplande vervoerscapaciteit
 • Koppelvlak Haltes: Fysieke haltestructuur en toegankelijkheid
 • Koppelvlak PPT: Producten, Prijzen en Tarieven

Zie ook

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
 1. BISON Strategic Committee: Evaluatie BISON 2008-2011, 13 december 2011.
 2. BISON release en versiemanagement, 27 mei 2009