Artikel 40 overleg

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het artikel 40-overleg is een verplichting die voortkomt uit de Wet Personenvervoer 2000. Dit artikel bepaalt dat er binnen een maand na de gunning van een concessie een overleg opgestart moet worden tussen de oude vervoerder, de nieuwe vervoerder en de betreffende vakbonden.

In dit overleg worden afspraken gemaakt hoe er omgegaan dient te worden met personeel -zowel direct als indirect- individuele afspraken, bedrijfsregels en CAO's.

Het proces is niet vaststaand maar bestaat voornamelijk uit: De nieuwe vervoerder geeft aan wat zijn plannen zijn voor de nieuwe concessie; De oude vervoerder levert namen aan van de niet-herleidbare indirecten (dit is met name personeel van het hoofdkantoor en de verkeersleiding) en levert de bedrijfsregels aan die gelden voor het gebied; De vakbonden behartigen voornamelijk de individuele belangen van het personeel;

In dit overleg wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de verschillende functies, hoe de implementatie van de nieuwe concessie er uit gaat zien, hoe de tijdelijke medezeggenschap en permanente medezeggenschap er uit gaat zien en wie het diensten- en roosterproces voor de eerste nieuwe dienstregeling behandelt.

Al deze afspraken worden in een convenant vastgelegd en maakt daarna deel uit van de bedrijfsregels voor die concessie.