Agressie in het OV

Uit OV in Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In 2009 leek het erop dat agressie tegen buschauffeurs (en tegen medewerkers in dienstverlenende beroepsgroepen in het algemeen) toenam of in ieder geval meer aandacht kreeg. In de media werd regelmatig bericht over chauffeurs die waren overvallen of zijn bedreigd en over daders die worden gezocht of zijn opgepakt. Een hoogtepunt hiervan was de wijk Oosterwei in Gouda, na maandenlange bedreigingen, mishandelingen er overvallen reed lijn 3 niet meer door de wijk Oosterwei. Deze situatie leidde tot kamervragen en kan worden gezien als startpunt voor een bredere discussie over de veiligheid van en omgangsnormen met werknemers die een publieke functie uitoefenen.

Taskforce

Werkgevers (in dit geval de vervoerbedrijven) zijn echter niet altijd bij machte om dit veel grotere maatschappelijk probleem eigenhandig te kunnen oplossen. De overheid heeft daarop een Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer opgericht dat moet zorgdragen voor een veiliger openbaar vervoer. In het eindrapport van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer zijn diverse actiepunten beschreven. Enkele maatregelen zijn het verbeteren van de samenwerking tussen vervoerders en de politie, het installeren van camera's in bussen en op stations en het opnemen van eisen ten aanzien van de veiligheid in de aanbestedingsprocedure.

Uitwerking

Begin 2011 is door de FNV kritiek geuit op de uitwerking van deze maatregelen. Zo zouden OV-autoriteiten niet altijd willen meewerken, zijn zij niet altijd bereid mee te delen in de kosten en wordt er in sommige gevallen zelfs bezuinigd op sociale veiligheid [1].

Documenten en links

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. FNV Bondgenoten (28 januari 2011) FNV Bondgenoten: Uitkomsten Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer teleurstellend - Provincies houden zich niet aan de afspraken